Sách Văn Hóa - Du Lịch bán chạy

  1. 1
    Đất Lề Quê Thói
    Giá: 90.000 ₫
    "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", trong bối cảnh cuộc sống vật chất và các giá trị đã thay đổi quá nhanh, quá nhiều qua mấy chục năm qua, hơn bao giờ hết, tác phẩm cảu Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu càng cho thấy đất lề, quê thói vẫn ăn sâu vào tiềm thức người Việt.
Lên đầu trang Hỗ trợ