Sách Văn Hóa - Du Lịch bán chạy

  1. 1
    PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ THĂNG TIẾN TRONG DOANH NGHỆP NHẬT BẢN 
    Giá: 57.000 ₫
    Khi nói đến sự nghiệp, có rất nhiều cách để cải thiện, giúp công việc của bạn phát triển thuận lợi. Do đó, “12 kỹ năng cơ bản dẫn đến thành công trong công việc” đã được tác giả đề cập cụ thể trong chương hai. 
Lên đầu trang Hỗ trợ