Sách bán chạy

 1. 1
  Luyện Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh Lớp 3 (Tập 2) - Kèm Cd
  Giá: 50.000 ₫
  Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cảm thấy “đau đầu” khi lựa chọn mua sách học tiếng Anh và các cuốn sách tham khảo khi hiện đang có quá nhiều sách tiếng Anh trên thị trường. Vì vậy, chọn mua sách thực sự phù hợp với khả năng và chương trình học các bạn học sinh để các bạn có thể tiếp thu bài học một cách trọn vẹn nhất là một điều tương đối khó khăn.
  Thêm nữa, chương trình học tiếng Anh của chúng ta đang dần theo xu hướng hiện đại hóa, tiếp cận nền tri thức tiên tiến của thế giới. Thực tế đó đã tác động mạnh mẽ đến cách thức học tập ngày một hiện đại của chúng ta. Bộ sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại của tất cả các bạn học sinh đang theo học chương trình mới của Bộ Giáo dục với hy vọng mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích, quan trọng và phù hợp với nhu cầu của các bạn học sinh.
  Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục. Mỗi bài học của cuốn sách tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ:
  Phần I: Listening and Speaking
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn học sinh khả năng nghe - nói để các bạn có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác.
  Phần II: Reading and Writing
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn khả năng đọc - viết để các bạn có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ.
  Chắc chắn rằng, đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh và qua đó hy vọng các bạn sẽ càng thêm yêu thích môn học này.
 2. 2
  Luyện Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) - Kèm Cd
  Giá: 52.000 ₫
  Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cảm thấy “đau đầu” khi lựa chọn mua sách học tiếng Anh và các cuốn sách tham khảo khi hiện đang có quá nhiều sách tiếng Anh trên thị trường. Vì vậy, chọn mua sách thực sự phù hợp với khả năng và chương trình học các bạn học sinh để các bạn có thể tiếp thu bài học một cách trọn vẹn nhất là một điều tương đối khó khăn.
  Thêm nữa, chương trình học tiếng Anh của chúng ta đang dần theo xu hướng hiện đại hóa, tiếp cận nền tri thức tiên tiến của thế giới. Thực tế đó đã tác động mạnh mẽ đến cách thức học tập ngày một hiện đại của chúng ta. Bộ sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại của tất cả các bạn học sinh đang theo học chương trình mới của Bộ Giáo dục với hy vọng mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích, quan trọng và phù hợp với nhu cầu của các bạn học sinh.
  Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục. Mỗi bài học của cuốn sách tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ:
  Phần I: Listening and Speaking
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn học sinh khả năng nghe - nói để các bạn có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác.
  Phần II: Reading and Writing
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn khả năng đọc - viết để các bạn có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ.
  Chắc chắn rằng, đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh và qua đó hy vọng các bạn sẽ càng thêm yêu thích môn học này.
 3. 3
  Luyện Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 2) - Kèm Cd
  Giá: 54.000 ₫
  Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cảm thấy “đau đầu” khi lựa chọn mua sách học tiếng Anh và các cuốn sách tham khảo khi hiện đang có quá nhiều sách tiếng Anh trên thị trường. Vì vậy, chọn mua sách thực sự phù hợp với khả năng và chương trình học các bạn học sinh để các bạn có thể tiếp thu bài học một cách trọn vẹn nhất là một điều tương đối khó khăn.
  Thêm nữa, chương trình học tiếng Anh của chúng ta đang dần theo xu hướng hiện đại hóa, tiếp cận nền tri thức tiên tiến của thế giới. Thực tế đó đã tác động mạnh mẽ đến cách thức học tập ngày một hiện đại của chúng ta. Bộ sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại của tất cả các bạn học sinh đang theo học chương trình mới của Bộ Giáo dục với hy vọng mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích, quan trọng và phù hợp với nhu cầu của các bạn học sinh.
  Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục. Mỗi bài học của cuốn sách tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ:
  Phần I: Listening and Speaking
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn học sinh khả năng nghe - nói để các bạn có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác.
  Phần II: Reading and Writing
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn khả năng đọc - viết để các bạn có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ.
  Chắc chắn rằng, đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh và qua đó hy vọng các bạn sẽ càng thêm yêu thích môn học này.
 4. 4
  Luyện Nghe Nói - Đọc Viết Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1 (Kèm Cd)
  Giá: 50.000 ₫
  Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cảm thấy “đau đầu” khi lựa chọn mua sách học tiếng Anh và các cuốn sách tham khảo khi hiện đang có quá nhiều sách tiếng Anh trên thị trường. Vì vậy, chọn mua sách thực sự phù hợp với khả năng và chương trình học các bạn học sinh để các bạn có thể tiếp thu bài học một cách trọn vẹn nhất là một điều tương đối khó khăn.
  Thêm nữa, chương trình học tiếng Anh của chúng ta đang dần theo xu hướng hiện đại hóa, tiếp cận nền tri thức tiên tiến của thế giới. Thực tế đó đã tác động mạnh mẽ đến cách thức học tập ngày một hiện đại của chúng ta. Bộ sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại của tất cả các bạn học sinh đang theo học chương trình mới của Bộ Giáo dục với hy vọng mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích, quan trọng và phù hợp với nhu cầu của các bạn học sinh.
  Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục. Mỗi bài học của cuốn sách tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ:
  Phần I: Listening and Speaking
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn học sinh khả năng nghe - nói để các bạn có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác.
  Phần II: Reading and Writing
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn khả năng đọc - viết để các bạn có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ.
  Chắc chắn rằng, đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh và qua đó hy vọng các bạn sẽ càng thêm yêu thích môn học này.
 5. 5
  Luyện Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 1) - Kèm Cd
  Giá: 55.000 ₫
  Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cảm thấy “đau đầu” khi lựa chọn mua sách học tiếng Anh và các cuốn sách tham khảo khi hiện đang có quá nhiều sách tiếng Anh trên thị trường. Vì vậy, chọn mua sách thực sự phù hợp với khả năng và chương trình học các bạn học sinh để các bạn có thể tiếp thu bài học một cách trọn vẹn nhất là một điều tương đối khó khăn.
  Thêm nữa, chương trình học tiếng Anh của chúng ta đang dần theo xu hướng hiện đại hóa, tiếp cận nền tri thức tiên tiến của thế giới. Thực tế đó đã tác động mạnh mẽ đến cách thức học tập ngày một hiện đại của chúng ta. Bộ sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại của tất cả các bạn học sinh đang theo học chương trình mới của Bộ Giáo dục với hy vọng mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích, quan trọng và phù hợp với nhu cầu của các bạn học sinh.
  Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục. Mỗi bài học của cuốn sách tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ:
  Phần I: Listening and Speaking
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn học sinh khả năng nghe - nói để các bạn có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác.
  Phần II: Reading and Writing
  Phần này nhằm luyện tập cho các bạn khả năng đọc - viết để các bạn có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ.
  Chắc chắn rằng, đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn học sinh và qua đó hy vọng các bạn sẽ càng thêm yêu thích môn học này.
 6. 6
  Luyện Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 2 (Kèm 1 Cd)
  Giá: 58.000 ₫
  Cuốn sách Luyện Nghe Nói Đọc Viết Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 2 được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong mỗi bài học, tập trung vào 4 kỹ năng quan trọng nhất trong việc học một ngoại ngữ. Phần 1: Listening and Speaking: phần này nhằm luyện tập cho các em khả năng nghe, nói để các em có thể phát âm và nói tiếng Anh một cách chính xác. Phần 2: Reading and Writing: phần này nhằm luyện tập cho các em khả năng đọc, viết để các em có thể đọc hiểu và luyện viết tiếng Anh một cách chính xác. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Cuốn sách là tài liệu vô cùng hữu ích cho các em, qua đó giúp các em càng thêm yêu thích môn học này.
 7. 7
  400 Từ Vựng Tiếng Anh Đầu Tiên Cho Bé
  Giá: 108.000 ₫
  400 Từ Vựng Đầu Tiên Cho Bé được biên soạn theo 14 chủ đề khác nhau, có kèm hình ảnh minh họa sinh động và phiên âm chuẩn theo Oxford. Cuốn sách giúp bé sớm tiếp cận Anh ngữ và sử dụng thành thạo như tiếng mẹ đẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. 400 Từ Vựng Đầu Tiên Cho Bé cung cấp những từ vựng lý thú, cần thiết thông qua những chủ đề gần gũi trong cuộc sống hàng ngày như: bảng chữ cái, chữ số, tiệc sinh nhật, bữa ăn ngoài trời, bữa tối ở nhà hàng, đi cắm trại, thời tiết; mùa xuân ở nông trại... Phần minh họa hình ảnh sinh động mang đến hứng thú và giúp bé nhớ lâu hơn.
 8. 8
  400-tu-vung-tieng-anh-dau-tien-cho-be-my-first-400-english-words
  Giá: 86.000 ₫
  400 Từ Vựng Đầu Tiên Cho Bé được biên soạn theo 14 chủ đề khác nhau, có kèm hình ảnh minh họa sinh động và phiên âm chuẩn theo Oxford. Cuốn sách giúp bé sớm tiếp cận Anh ngữ và sử dụng thành thạo như tiếng mẹ đẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. 400 Từ Vựng Đầu Tiên Cho Bé cung cấp những từ vựng lý thú, cần thiết thông qua những chủ đề gần gũi trong cuộc sống hàng ngày như: bảng chữ cái, chữ số, tiệc sinh nhật, bữa ăn ngoài trời, bữa tối ở nhà hàng, đi cắm trại, thời tiết; mùa xuân ở nông trại... Phần minh họa hình ảnh sinh động mang đến hứng thú và giúp bé nhớ lâu hơn.
 9. 9
  English For Fun - Vui Học Tiếng Anh (Kèm 1 CD)
  Giá: 98.000 ₫
  English For Fun - Vui Học Tiếng Anh ngoài cung cấp thêm từ vựng và một số mẫu câu đơn giản cho các bé, các trò chơi và hoạt động trong sách sẽ là một môi trường tuyệt vời cho bé luyện tập và phát triển đầy đủ các kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, bên cạnh việc hình thành dần các kỹ năng xã hội và nhận thức khi bé tham gia vào các hoạt động cùng với mọi người.
  Sách in màu với nhiều hình ảnh minh hoạ dễ thương, giúp các bài học luôn thú vị và sống động trong mắt bé. Các tình huống quen thuộc được giới thiệu cụ thể giúp bé dễ dàng liên hệ đến các tình huống trong cuộc sống, dần dần hình thành khả năng ứng dụng các mẫu câu vào các tình huống tương tự. Các hoạt động trong sách được mở rộng, bé có thể tham gia cùng với các bạn của mình “đóng kịch” trong các tình huống sử dụng tiếng Anh đơn giản, giúp bé vừa nhớ sâu bài, vừa phát triển kỹ năng tương tác với mọi người khi tham gia vào các “vở kịch tình huống” trong sách.
  Nội dung quyển sách được biên soạn dựa trên sự phát triển tâm lý trẻ trong giai đoạn từ 5 đến 10 tuổi, là quyển sách được biên soạn theo phương pháp giáo dục mới nhất, hiệu quả và tác động mạnh đến các giác quan cũng như sự hình thành kỹ năng của trẻ, giúp trẻ xây dựng nền tảng ban đầu vững vàng cho việc học trong tương lai.
 10. 10
  Listening Fun Fun Fun (Kèm 1 CD)
  Giá: 112.000 ₫
  Lắng Nghe Vui Vui Vui
  Listening Fun Fun Fun được các chuyên gia đánh giá cao trong việc giúp trẻ cảm thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua TRÒ CHƠI và ÂM NHẠC
  Thực tế tại các nơi thí điểm cho thấy việc học Listening Fun Fun Fun như sau:
  - 92% kích thích được tính tư duy, sự kết nôi, và logic một cách hiệu quả và tối đa
  - 7% thuộc bài một cách thụ động
  Sự sáng tạo trong mỗi bài học cùng các hoạt động trong sách bám sát vào sự phát triển tâm lý trẻ em Việt Nam. Bằng những hình ảnh, màu sắc an toàn, thực tế đã kích thích sự phát triển toàn diện về trí giác, thị giác, thính giác mang đến cho trẻ một thế giới văn hóa khác biệt sống động đầy thử thách và hoàn toàn mới.
  - Bộ sách kèm 01 đĩa CD
  - Sách dành cho các bé từ 6 tới 12 tuổi
  - Tạp chí danh tiếng Newsweek từng có một nghiên cứu chứng minh rằng, trẻ em nếu học thêm một ngôn ngữ thứ hai từ rất sớm sẽ nắm vững cả 2 ngôn ngữ. Trẻ em học ngôn ngữ thứ hai sau 10 tuổi sẽ không bao giờ nói được như tiếng mẹ đẻ
  >> Học Listening Fun Fun Fun như thế nào?
  Warm-up: Là phần khởi động trong mỗi bài học với nội dung tóm lược và các trò chơi năng động sẽ khởi hứng cho bé vào bài tốt nhất
  Let s listen: Nội dung chính của bài học với những bài nghe kích thích tính tò mò, trí sáng tạo giúp bé hăng say học hơn.
  Listen and Say: Sự phối hợp 02 Kỹ năng nghe, nói giúp trẻ thỏa sức sáng tạo trong giao tiếp hằng ngày
  Listen and Write: Một cây viết chì đáng yêu để bé cùng Tý quậy thực hành bài viết qua các trò chơi sinh động nhé
  Notes: Những lưu ý quan trọng bé đừng bỏ qua
  Gift for you: Những hình vẽ sinh động là món quà mà Tý quậy tặng cho bé. Bé hãy thêm mầu cuộc sống cho các hình vẽ nhé.
Lên đầu trang Hỗ trợ