Sách bán chạy

  1. 1
    Yêu Mất Rồi
    Giá: 79.000 ₫
    Bỗng nhiên, màn hình chớp đỏ. Hệ thống thông báo “Chú ý, Đầu Gấu đã tuyên chiến với các hạ.” Nhân vật Đậu Xanh của Hân đang thanh thoát cưỡi hạc bỗng rơi uỵch xuống đất; chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy vạch máu cạn kiệt, xung quanh tối tăm, Mạnh Bà trước mặt cười nhân hậu. “[Đội ngũ] [KissMe] Tỷ, sao rồi, bị chém hả?” “[Đội ngũ] [Đậu Xanh] Uk, lọt vào mắt xanh của tên Đầu Gấu đẹp trai, hắn bèn tấn công luôn. Ôi hồng nhan bạc mệnh, không thể trách được.” “[Đội ngũ] [Bèo Bọt] Ha ha… Bọn bang Huyết Sát ấy hiếu chiến lắm, đứng né xa xa ra tí.”
Lên đầu trang Hỗ trợ