Sách bán chạy

  1. 1
    Mảnh đất cuối cùng nơi người cha nằm lại
    Giá: 55.000 ₫
    Tác phẩm này là một câu chuyện thật về sự kiện xảy đến với một gia đình ở nông thôn đã lớn lên trong nghéo khó nhưng được giáo dưỡng bằng tình yêu thương của cha mẹ. Vào một ngày đột nhiên một phong thư đỏ được gửi tới, giấy triệu tập cha tôi ra chiến trường. Người mẹ ốm yếu qua đời vì bệnh, mấy anh chị em tứ tán khắp nơi trở thành những đứa trẻ thơ dại không được bảo vệ.
Lên đầu trang Hỗ trợ