Sách bán chạy

  1. 1
    Trở Về Yên Lặng
    Giá: 87.000 ₫
    Trong hai ngàn năm trăm năm, Phật giáo đã dạy rằng mọi chúng sinh đều là Phật - vốn đã giác ngộ. Dẫu vậy, vẫn có câu hỏi làm thế nào chúng ta trải nghiệm chân lý đó trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuốn sách này, Dainin Katagiri chỉ ra sự hiển lộ của giác ngộ ngay ở đây, ngay lúc này, trong mọi sự vật
Lên đầu trang Hỗ trợ