Sách bán chạy

  1. 1
    Bách Khoa Tri Thức Phật Giáo - Các Loài Động Vật Trong Phật Giáo
    Giá: 90.000 ₫
    Mỗi động vật trong Phật giáo đều có đặc trưng, ngụ ý và các chư tôn liên quan khác nhau. Có động vật hữu hình, nhưng cũng có động vật là trí tưởng tượng của con người, có động vật chỉ có ở thế giới cực lạc - cõi tịnh độ của Phật A Di Đà như: Chim công mệnh, lăng tần già la hay những con vật có vai trò bảo vệ Phật pháp như Ca Lâu La, Ma hầu già la, Long Vương. Điểm thù thắng là có những loài vật còn có thể thuyết pháp, giác liễu và kính lễ Phật pháp, khi được nghe Phật Đà khai ngộ có thể từ loài thứ hung ác cũng quy phục và sinh lòng hoan hỷ, quy y Tam bảo, gia nhập Phật môn.
Lên đầu trang Hỗ trợ