Sách bán chạy

 1. 1
  Chu Dịch Với Dự Đoán Học
  Giá: 180.000 ₫
  Chu Dịch là một bộ kinh điển cổ xưa nhất, có quyền uy nhất, có tiếng tăm nhất của Trung Quốc. Đó là kết tinh trí huệ, sự thông minh của nhân dân Trung Quốc. Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử, nó đã trải qua vô vàn những biến cố và khảo nghiệm, hoặc khen hoặc chê, lúc suy lúc thịnh, nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến những giá trị vô cùng to lớn cho nền văn hóa Trung Quốc và nhân loại.
 2. 2
  Dự Đoán Theo Tứ Trụ
  Giá: 145.000 ₫
  Tứ Trụ còn gọi là Tử Bình hay Bát Tự là một loại thuật số căn cứ vào thiên can địa chi của giờ, ngày, tháng, năm, sinh, để luận ngũ hành hơn kém và theo khí hóa mà dự đoán vận mệnh con người.
 3. 3
  Xem Tay Đoán Người
  Giá: 140.000 ₫
  Thuật tướng tay là hòn ngọc quý hiếm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Lý luận hoàn chỉnh và phán đoán tinh tế trong thuyết tướng tay luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo mọi người.
 4. 4
  Thuật Xem Tướng Người
  Giá: 85.000 ₫
  Thuật Xem Tướng Người “Thuật nhân tướng cho rằng trời và người ứng khớp nhau, thân thể con người là bức tranh thu nhỏ của vũ trụ ngoại giới: đầu tròn là trời, chân vuông là đất, mắt như trăng sao, âm thanh như sấm chớp, huyết mạch là sông núi, xương cốt là đá sỏi, kim loại, mũi trán là núi non, long tóc là cây cỏ. Xương cốt là giá đỡ của cơ thể, “phàm nhân chi bẩm khí, kết thai, hiền ngu, tu đoản, cát hung giai định vu thị - cái bẩm khí của người, kết thai, là hiền tài hay ngu độn, là báo quý hay hèn hạ, là cao thấp hay tốt xấu đều định sẵn trong xương cốt vậy…”
 5. 5
  Rèn Luyện Kỹ Năng - Chinh Phục Giải Toán Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Đẳng Thức
  Giá: 199.000 ₫
  Sách Rèn Luyện Kỹ Năng Chinh Phục Giải Toán Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Đẳng Thức gồm các nội dung chính như sau:
  Chuyên đề: Lượng giác
  Chuyên đề: Phương trình vô tỷ
  Chuyên đề: Bất phương trình vô tỷ
  Chuyên đề: Hệ phương trình
  Chuyên Đề: Bất đẳng thức và cực trị
  Phụ lục
  Kĩ thuật phân tích thành nhân tử phương trình lượng giác trong một số trường hợp đặc biệt
  Kỹ năng sử dụng Casio trong giải toán
  Phương trình - Bất phương trình - Hệ phương trình trong đề thi thử.
 6. 6
  Tứ Trụ Chu Dịch Dự Đoán Học
  Giá: 0 ₫
  Điều càng thâm sâu huyền diệu, thực chất lại càng đơn giản ; mà thứ càng đơn giản lại càng dễ bị mất đi. Đạo lớn ngay trước mắt , đường lớn ngay duới chân.
  Truyền rằng, Thiết bản thần số vô cùng kỳ diệu . Việc dự đoán về vận mệnh của bản thân , tuổi cầm tinh của bạn đời , tình hình của con cái ,,,chỉ cần thoáng qua là đã rõ , cơ hồ sự kỳ diệu của Thiết bản thần số còn vượt qua cả Thái ất thần số , Kỳ môn độn giáp, Đại lục nhâm.
  Cuốn sách Tứ Trụ Chu Dịch Dự Đoán Học truyền tải cho chúng ta rất chi tiết về Thiết bản thần số bao gồm :
  1. Thượng Thiên : Quy tắc các bước trong suy diễn và vận dụng Thiết bản thần số
  Phần 1 : Kiến thức cơ bản
  Phần 2 : Quy tắc các bước tính toán
  Phần 3 : Ví dụ thực tế
  Phần 4 : Lý luận cơ sở triết học
  2. Trung Thiên : Bảng tra
  3. Hạ Thiên : Chu dịch dự đoán học
  Phần 1 : Mở đầu
  Phần 2 : Hình thức cấu tạo phù hiệu
  Phần 3 : Hình thức kết cấu tượng trưng
  Phần 4 : Hàm nghĩa đặc định của quái hào từ
  Phần 5 : Quyết sách chỉ lệnh
  Phần 6 : Chu dịch thượng kinh
  Phần 7 : Chu dịch hạ kinh. Điều càng thâm sâu huyền diệu, thực chất lại càng đơn giản ; mà thứ càng đơn giản lại càng dễ bị mất đi. Đạo lớn ngay trước mắt , đường lớn ngay duới chân.
  Truyền rằng, Thiết bản thần số vô cùng kỳ diệu . Việc dự đoán về vận mệnh của bản thân , tuổi cầm tinh của bạn đời , tình hình của con cái ,,,chỉ cần thoáng qua là đã rõ , cơ hồ sự kỳ diệu của Thiết bản thần số còn vượt qua cả Thái ất thần số , Kỳ môn độn giáp, Đại lục nhâm.
  Cuốn sách Tứ Trụ Chu Dịch Dự Đoán Học truyền tải cho chúng ta rất chi tiết về Thiết bản thần số bao gồm :
  1. Thượng Thiên : Quy tắc các bước trong suy diễn và vận dụng Thiết bản thần số
  Phần 1 : Kiến thức cơ bản
  Phần 2 : Quy tắc các bước tính toán
  Phần 3 : Ví dụ thực tế
  Phần 4 : Lý luận cơ sở triết học
  2. Trung Thiên : Bảng tra
  3. Hạ Thiên : Chu dịch dự đoán học
  Phần 1 : Mở đầu
  Phần 2 : Hình thức cấu tạo phù hiệu
  Phần 3 : Hình thức kết cấu tượng trưng
  Phần 4 : Hàm nghĩa đặc định của quái hào từ
  Phần 5 : Quyết sách chỉ lệnh
  Phần 6 : Chu dịch thượng kinh
  Phần 7 : Chu dịch hạ kinh. Điều càng thâm sâu huyền diệu, thực chất lại càng đơn giản ; mà thứ càng đơn giản lại càng dễ bị mất đi. Đạo lớn ngay trước mắt , đường lớn ngay duới chân.
  Truyền rằng, Thiết bản thần số vô cùng kỳ diệu . Việc dự đoán về vận mệnh của bản thân , tuổi cầm tinh của bạn đời , tình hình của con cái ,,,chỉ cần thoáng qua là đã rõ , cơ hồ sự kỳ diệu của Thiết bản thần số còn vượt qua cả Thái ất thần số , Kỳ môn độn giáp, Đại lục nhâm.
  Cuốn sách Tứ Trụ Chu Dịch Dự Đoán Học truyền tải cho chúng ta rất chi tiết về Thiết bản thần số bao gồm :
  1. Thượng Thiên : Quy tắc các bước trong suy diễn và vận dụng Thiết bản thần số
  Phần 1 : Kiến thức cơ bản
  Phần 2 : Quy tắc các bước tính toán
  Phần 3 : Ví dụ thực tế
  Phần 4 : Lý luận cơ sở triết học
  2. Trung Thiên : Bảng tra
  3. Hạ Thiên : Chu dịch dự đoán học
  Phần 1 : Mở đầu
  Phần 2 : Hình thức cấu tạo phù hiệu
  Phần 3 : Hình thức kết cấu tượng trưng
  Phần 4 : Hàm nghĩa đặc định của quái hào từ
  Phần 5 : Quyết sách chỉ lệnh
  Phần 6 : Chu dịch thượng kinh
  Phần 7 : Chu dịch hạ kinh.
Lên đầu trang Hỗ trợ