Sách bán chạy

 1. 1
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 8
  Giá: 45.000 ₫
  Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 8
 2. 2
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8
  Giá: 37.000 ₫
  Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8
 3. 3
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Lớp 7
  Giá: 0 ₫
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số Lớp 7
 4. 4
  Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Của Các Sở Gd& Đt
  Giá: 52.000 ₫
  Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Của Các Sở Gd& Đt
 5. 5
  Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán
  Giá: 46.500 ₫
  Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán
 6. 6
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hinh Học 10 Cơ Bản Và Nâng Cao
  Giá: 50.000 ₫
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hinh Học 10 Cơ Bản Và Nâng Cao
 7. 7
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hình Học 11
  Giá: 50.000 ₫
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Hình Học 11
 8. 8
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Đại Số Và Giải Tích 11
  Giá: 52.000 ₫
  Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Toán Đại Số Và Giải Tích 11
 9. 9
  500 Bài Toán Chọn Lọc Đại Số 7
  Giá: 47.000 ₫
  Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, tài liệu tham khảo cho giáo viên, tác giả đã viết quyển sách: “500 bài toán chọn lọc đại số 7”
  Trong quyển sách này, tác giả đã phân chia thành 8 chuyên đề cơ bản sau, bao gồm:
  Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản
  Chuyên đề 2: Số hữu tỉ
  Chuyên đề 3: Hàm số và đồ thị
  Chuyên đề 4: Thống kê
  Chuyên đề 5: Biểu thức đại số
  Chuyên đề 6: Các chuyên đề nâng cao
  Chuyên đề 7: Các bài toán tổng hợp
  Chuyên đề 8: 30 đề thi học sinh giỏi tự luyện
  Trong mỗi phần, sách được cấu trúc gồm 4 nội dung chính như sau:
  1. Phương pháp chung
  2. Các ví dụ minh họa
  3. Bài tập vận dụng
  4. Hướng dẫn và đáp số
Lên đầu trang Hỗ trợ