Sách bán chạy

 1. 1
  Giải Bài Tập Địa Lý 8
  Giá: 34.000 ₫
  Giải Bài Tập Địa Lý 8
 2. 2
  Những Điều Cần Biết Luyện Thi Quốc Gia Theo Câu Trúc Mới Của Bộ Gd&Đt Chuyên Đề Địa Lý
  Giá: 115.000 ₫
  Những Điều Cần Biết Luyện Thi Quốc Gia Theo Câu Trúc Mới Của Bộ Gd&Đt Chuyên Đề Địa Lý
 3. 3
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý Lớp 11
  Giá: 89.000 ₫
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý Lớp 11
 4. 4
  Bộ Đề Kiểm Tra 15 Phút - 45 Phút - Học Kỳ Địa Lý 9
  Giá: 30.000 ₫
  Bộ Đề Kiểm Tra 15 Phút - 45 Phút - Học Kỳ Địa Lý 9
 5. 5
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý 6
  Giá: 49.000 ₫
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý 6
 6. 6
  Công Phá Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Lịch Sử
  Giá: 60.000 ₫
  Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 và các năm tiếp theo, chúng tôi biên soạn cuốn “Công phá đề thi Trung học phổ thông Quốc gia Lịch sử”.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi THPT, Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm hai phần:
  - Phần 1: Câu hỏi ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
  - Phần 2: Giới thiệu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đề thi thử THPT Quốc gia Lịch sử.
  Các câu hỏi trong phần một được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong SGK Lịch sử 12, kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử đạt kết quả cao.
  Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 và các năm tiếp theo, chúng tôi biên soạn cuốn “Công phá đề thi Trung học phổ thông Quốc gia Lịch sử”.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi THPT, Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm hai phần:
  - Phần 1: Câu hỏi ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
  - Phần 2: Giới thiệu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đề thi thử THPT Quốc gia Lịch sử.
  Các câu hỏi trong phần một được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong SGK Lịch sử 12, kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử đạt kết quả cao.
  Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 và các năm tiếp theo, chúng tôi biên soạn cuốn “Công phá đề thi Trung học phổ thông Quốc gia Lịch sử”.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi THPT, Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm hai phần:
  - Phần 1: Câu hỏi ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
  - Phần 2: Giới thiệu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đề thi thử THPT Quốc gia Lịch sử.
  Các câu hỏi trong phần một được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong SGK Lịch sử 12, kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử đạt kết quả cao.
  Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 và các năm tiếp theo, chúng tôi biên soạn cuốn “Công phá đề thi Trung học phổ thông Quốc gia Lịch sử”.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi THPT, Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm hai phần:
  - Phần 1: Câu hỏi ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
  - Phần 2: Giới thiệu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đề thi thử THPT Quốc gia Lịch sử.
  Các câu hỏi trong phần một được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong SGK Lịch sử 12, kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử đạt kết quả cao.
  Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 và các năm tiếp theo, chúng tôi biên soạn cuốn “Công phá đề thi Trung học phổ thông Quốc gia Lịch sử”.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi THPT, Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm hai phần:
  - Phần 1: Câu hỏi ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.
  - Phần 2: Giới thiệu đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số đề thi thử THPT Quốc gia Lịch sử.
  Các câu hỏi trong phần một được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong SGK Lịch sử 12, kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia môn Lịch sử đạt kết quả cao.
  Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Quý thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.
 7. 7
  Bồi Dưỡng học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 8
  Giá: 0 ₫
  Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi học sinh giỏi, chúng tôi biên soạn cuốn Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 8.
  Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi học sinh giỏi trong nhiều năm qua.
  Cấu trúc của tài liệu này được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong sách giáo khoa. Trong mỗi bài gồm có hệ thống các câu hỏi ôn tập và kèm theo gợi ý làm bài.
  Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi học sinh giỏi Địa lí 8 đạt kết quả cao.
 8. 8
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 9
  Giá: 99.000 ₫
  Nội dung cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 9 được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi học sinh giỏi trong nhiều năm qua. Cấu trúc của tài liệu này được sắp xếp theo hệ thống cac bài học trong sách giáo khoa, Trong mỗi bài, gồm có hệ thống các câu hỏi ôn tập và kèm theo gợi ý làm bài.
  Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 9 có ba chủ đề sau:
  Chủ đề 1: Địa lí dân cư.
  Chủ đề 2: Địa lí kinh tế
  Chủ đề 3: Sự Phân hóa lãnh thổ
Lên đầu trang Hỗ trợ