Sách bán chạy

 1. 1
  Để Học Tốt Lịch Sử 11
  Giá: 24.000 ₫
  Để Học Tốt Lịch Sử 11
 2. 2
  Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lich Sử 8
  Giá: 22.000 ₫
  Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lich Sử 8
 3. 3
  Để Học Tốt Lịch Sử 6
  Giá: 22.000 ₫
  Để Học Tốt Lịch Sử 6
 4. 4
  Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 11
  Giá: 32.000 ₫
  Nội dung cuốn sách Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 11 đề cập hai vấn đề:
  1. Trình bày kiến thức cơ bản của từng bài
  2. Bài tập dạng trắc nghiệm và tự luận có mức độ từ trung bình đến khó, cả một số câu hỏi khó được nêu trong SGK.
  Các vấn đề nêu trên được trình bày ngắn gọn và hướng dẫ rõ ràng, nhằm giúp các em dễ thuộc, hiểu và nhớ lâu.
  Sách cũng là tài liệu bổ ích cho thầy cô dạy môn Lịch sử trong việc giảng dạy môn học này
  Cấu trúc của cuốn sách Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 11 được chia thành hai phần chính:
  Phần A: Lịch sử thế giới cận đại
  Phần B: Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)
 5. 5
  Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 12
  Giá: 33.000 ₫
  Cuốn sách Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 12 giúp các em giải quyết khó khăn trong việc học tập môn Lịch sử. Cuốn sách đề cập đến hai vấn đề: Kiến thức cơ bản và câu hỏi (bao gồm trắc nghiệm và tự luận).

  Trong từng bài, cuốn sách đều xác định kiến thức cơ bản và cố gắng sắp xếp thành từng tiểu mục, từng ý sao cho các em dễ học, dễ nhớ và dễ hiểu.

  Ở cuối mỗi bài đều có câu hỏi và đáp án giúp các em dễ dàng trong việc tra cứu kết quả so với bài làm của mình.

  Nội dung cuốn sách Để Học Tốt Lịch Sử Lớp 12 được chia thành hai phần chính:

  Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.
Lên đầu trang Hỗ trợ