Sách bán chạy

 1. 1
  Học Tốt Lích Sử 11
  Giá: 38.000 ₫
  Học Tốt Lích Sử 11
 2. 2
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 9 - Phiên Bản Mới Nhất
  Giá: 59.000 ₫
  Bôi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 9 - Phiên Bản Mới Nhất
 3. 3
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 6
  Giá: 39.000 ₫
  Sẽ rất thú vị khi các em đã nắm được những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 và biết vận dụng những kiến thức ấy để làm nền tảng mở rộng và nâng cao hiểu biết của mình nhằm hiểu sâu sắc hơn những sự kiện lịch sử của thế giới và Việt Nam trong thời kì bình minh của lịch sử các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.
  Thông qua Cuốn sách “BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 6” ra mắt các em lần này, tác giả muốn cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 mà các em đang học, đồng thời nêu ra những vấn đề tương đối khó và hướng dẫn các em lí giải những vấn đề ấy, nhằm giúp các em hứng thú trong học tập Lịch sử ở lớp đầu cấp của chương trình Lịch sử bậc THCS.
  Sách gồm 2 phần:
  Phần một: Lịch sử thế giới cổ đại
  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X.
  Mỗi phần, có các chuyên đề vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nêu câu hỏi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ấy.Sẽ rất thú vị khi các em đã nắm được những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 và biết vận dụng những kiến thức ấy để làm nền tảng mở rộng và nâng cao hiểu biết của mình nhằm hiểu sâu sắc hơn những sự kiện lịch sử của thế giới và Việt Nam trong thời kì bình minh của lịch sử các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.
  Thông qua Cuốn sách “BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 6” ra mắt các em lần này, tác giả muốn cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 mà các em đang học, đồng thời nêu ra những vấn đề tương đối khó và hướng dẫn các em lí giải những vấn đề ấy, nhằm giúp các em hứng thú trong học tập Lịch sử ở lớp đầu cấp của chương trình Lịch sử bậc THCS.
  Sách gồm 2 phần:
  Phần một: Lịch sử thế giới cổ đại
  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X.
  Mỗi phần, có các chuyên đề vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nêu câu hỏi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ấy.Sẽ rất thú vị khi các em đã nắm được những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 và biết vận dụng những kiến thức ấy để làm nền tảng mở rộng và nâng cao hiểu biết của mình nhằm hiểu sâu sắc hơn những sự kiện lịch sử của thế giới và Việt Nam trong thời kì bình minh của lịch sử các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.
  Thông qua Cuốn sách “BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 6” ra mắt các em lần này, tác giả muốn cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 mà các em đang học, đồng thời nêu ra những vấn đề tương đối khó và hướng dẫn các em lí giải những vấn đề ấy, nhằm giúp các em hứng thú trong học tập Lịch sử ở lớp đầu cấp của chương trình Lịch sử bậc THCS.
  Sách gồm 2 phần:
  Phần một: Lịch sử thế giới cổ đại
  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X.
  Mỗi phần, có các chuyên đề vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nêu câu hỏi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ấy.Sẽ rất thú vị khi các em đã nắm được những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 và biết vận dụng những kiến thức ấy để làm nền tảng mở rộng và nâng cao hiểu biết của mình nhằm hiểu sâu sắc hơn những sự kiện lịch sử của thế giới và Việt Nam trong thời kì bình minh của lịch sử các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.
  Thông qua Cuốn sách “BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 6” ra mắt các em lần này, tác giả muốn cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 mà các em đang học, đồng thời nêu ra những vấn đề tương đối khó và hướng dẫn các em lí giải những vấn đề ấy, nhằm giúp các em hứng thú trong học tập Lịch sử ở lớp đầu cấp của chương trình Lịch sử bậc THCS.
  Sách gồm 2 phần:
  Phần một: Lịch sử thế giới cổ đại
  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X.
  Mỗi phần, có các chuyên đề vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nêu câu hỏi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ấy.Sẽ rất thú vị khi các em đã nắm được những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 và biết vận dụng những kiến thức ấy để làm nền tảng mở rộng và nâng cao hiểu biết của mình nhằm hiểu sâu sắc hơn những sự kiện lịch sử của thế giới và Việt Nam trong thời kì bình minh của lịch sử các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.
  Thông qua Cuốn sách “BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ 6” ra mắt các em lần này, tác giả muốn cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình Lịch sử lớp 6 mà các em đang học, đồng thời nêu ra những vấn đề tương đối khó và hướng dẫn các em lí giải những vấn đề ấy, nhằm giúp các em hứng thú trong học tập Lịch sử ở lớp đầu cấp của chương trình Lịch sử bậc THCS.
  Sách gồm 2 phần:
  Phần một: Lịch sử thế giới cổ đại
  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X.
  Mỗi phần, có các chuyên đề vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa nêu câu hỏi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi ấy.
Lên đầu trang Hỗ trợ