Sách bán chạy

 1. 1
  Những Viên Kim Cương Trong Hóa Học
  Giá: 0 ₫
  Những Viên Kim Cương Trong Hóa Học
 2. 2
  Tài Liệu Tổng Ôn Tập Luyện Thi Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Và Vô Cơ
  Giá: 89.000 ₫
  Tài Liệu Tổng Ôn Tập Luyện Thi Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương Và Vô Cơ
 3. 3
  Tự Học Giỏi Hóa Học 11
  Giá: 75.000 ₫
  Tự Học Giỏi Hóa Học 11
 4. 4
  Tự Học Giỏi Hóa Học 12
  Giá: 58.000 ₫
  Tự Học Giỏi Hóa Học 12
 5. 5
  Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình Chuẩn Hóa Học 11
  Giá: 72.000 ₫
  Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình Chuẩn Hóa Học 11
 6. 6
  Tự Học Giỏi Hóa Học 10
  Giá: 65.000 ₫
  Tự Học Giỏi Hóa Học 10
 7. 7
  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 8
  Giá: 69.000 ₫
  Trong quá trình dạy học ở THCS đã có nhiều em học sinh bộc lộ năng khiếu về khả năng tư duy và học tập môn hóa học. Chẳng hạn, các em thích khám phá thế giới tự nhiên như tìm hiểu cấu tạo các chất thường gặp trong cuộc sống và dự đoán, giải thích các tính chất của chúng. Cũng có em thích làm các thí nghiệm nhỏ để tìm hiểu và chứng minh các hiện tượng rồi rút ra quy luật. Nhiều em có trí nhớ đặc biệt về sự phân loại các chất và tính chất của chúng, thể hiện sự sáng tạo và thông minh trong cách giải bài tập, … Tuy nhiên, các em muốn phát triển được khả năng tư duy của mình về môn hóa học thì cần phải được trang bị một cách có hệ thống từ lý thuyết đến kĩ năng giải bài tập và các ứng dụng thực hành phù hợp với sự phát triển nhận thức của lứa tuổi hào hứng và phấn khởi này.
  Để giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh bậc trung học cơ sở có thêm tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học” theo các nội dung sau:
  A. Lí thuyết trọng tâm
  B. Phương pháp giải bài tập
  C. Bài tập áp dụng
  D. Hướng dẫn giải
  E. Bài tập tự luyện (tự luận và trắc nghiệm).Trong quá trình dạy học ở THCS đã có nhiều em học sinh bộc lộ năng khiếu về khả năng tư duy và học tập môn hóa học. Chẳng hạn, các em thích khám phá thế giới tự nhiên như tìm hiểu cấu tạo các chất thường gặp trong cuộc sống và dự đoán, giải thích các tính chất của chúng. Cũng có em thích làm các thí nghiệm nhỏ để tìm hiểu và chứng minh các hiện tượng rồi rút ra quy luật. Nhiều em có trí nhớ đặc biệt về sự phân loại các chất và tính chất của chúng, thể hiện sự sáng tạo và thông minh trong cách giải bài tập, … Tuy nhiên, các em muốn phát triển được khả năng tư duy của mình về môn hóa học thì cần phải được trang bị một cách có hệ thống từ lý thuyết đến kĩ năng giải bài tập và các ứng dụng thực hành phù hợp với sự phát triển nhận thức của lứa tuổi hào hứng và phấn khởi này.
  Để giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh bậc trung học cơ sở có thêm tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học” theo các nội dung sau:
  A. Lí thuyết trọng tâm
  B. Phương pháp giải bài tập
  C. Bài tập áp dụng
  D. Hướng dẫn giải
  E. Bài tập tự luyện (tự luận và trắc nghiệm).Trong quá trình dạy học ở THCS đã có nhiều em học sinh bộc lộ năng khiếu về khả năng tư duy và học tập môn hóa học. Chẳng hạn, các em thích khám phá thế giới tự nhiên như tìm hiểu cấu tạo các chất thường gặp trong cuộc sống và dự đoán, giải thích các tính chất của chúng. Cũng có em thích làm các thí nghiệm nhỏ để tìm hiểu và chứng minh các hiện tượng rồi rút ra quy luật. Nhiều em có trí nhớ đặc biệt về sự phân loại các chất và tính chất của chúng, thể hiện sự sáng tạo và thông minh trong cách giải bài tập, … Tuy nhiên, các em muốn phát triển được khả năng tư duy của mình về môn hóa học thì cần phải được trang bị một cách có hệ thống từ lý thuyết đến kĩ năng giải bài tập và các ứng dụng thực hành phù hợp với sự phát triển nhận thức của lứa tuổi hào hứng và phấn khởi này.
  Để giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh bậc trung học cơ sở có thêm tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học” theo các nội dung sau:
  A. Lí thuyết trọng tâm
  B. Phương pháp giải bài tập
  C. Bài tập áp dụng
  D. Hướng dẫn giải
  E. Bài tập tự luyện (tự luận và trắc nghiệm).Trong quá trình dạy học ở THCS đã có nhiều em học sinh bộc lộ năng khiếu về khả năng tư duy và học tập môn hóa học. Chẳng hạn, các em thích khám phá thế giới tự nhiên như tìm hiểu cấu tạo các chất thường gặp trong cuộc sống và dự đoán, giải thích các tính chất của chúng. Cũng có em thích làm các thí nghiệm nhỏ để tìm hiểu và chứng minh các hiện tượng rồi rút ra quy luật. Nhiều em có trí nhớ đặc biệt về sự phân loại các chất và tính chất của chúng, thể hiện sự sáng tạo và thông minh trong cách giải bài tập, … Tuy nhiên, các em muốn phát triển được khả năng tư duy của mình về môn hóa học thì cần phải được trang bị một cách có hệ thống từ lý thuyết đến kĩ năng giải bài tập và các ứng dụng thực hành phù hợp với sự phát triển nhận thức của lứa tuổi hào hứng và phấn khởi này.
  Để giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh bậc trung học cơ sở có thêm tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học” theo các nội dung sau:
  A. Lí thuyết trọng tâm
  B. Phương pháp giải bài tập
  C. Bài tập áp dụng
  D. Hướng dẫn giải
  E. Bài tập tự luyện (tự luận và trắc nghiệm).
 8. 8
  Rèn Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 10
  Giá: 78.000 ₫
  Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 có thêm tài liệu hay sử dụng rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học lớp 11, các em giải thành thạo các dạng bài tập, nắm chắc kiến thức hóa học, tự tin trong thi cử
 9. 9
  Rèn Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 11
  Giá: 120.000 ₫
  Rèn Kĩ Năng Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học 11, nắm chắc kiến thức môn hóa học, rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa lớp 11 sau khi học tại lớp, các em sử dụng quyển sách học và rèn luyện giải nhanh các dạng bài trắc nghiệm hóa học 11
 10. 10
  Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình Chuẩn Hóa Học 10
  Giá: 55.000 ₫
  Bài Giảng Trọng Tâm Chương Trình Chuẩn Vật Lý Lớp 10
  Chương I : Nguyên Tử
  Chương II : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn
  Chương III : Liên Kết Hóa Học - Cấu Trúc Tinh Thể
  Chương IV : Phản Ứng Oxi Hóa Khử
  Chương V : Nhóm HALOGEN
  Chương VI : Oxi - Lưu Huỳnh
  Chương VII : Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học
Lên đầu trang Hỗ trợ