Sách bán chạy

 1. 1
  60 Đề Kiểm Tra Và Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3
  Giá: 31.000 ₫
  60 Đề Kiểm Tra Và Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3
 2. 2
  Bồi Dưỡng Văn Tiếng Việt 3 - Tập 1
  Giá: 24.000 ₫
  Bôi Dưỡng Văn Tiếng Việt 3 - Tập 1
 3. 3
  Bồi Dưỡng Văn Tiếng Việt 3 - Tập 2
  Giá: 23.000 ₫
  Bôi Dưỡng Văn Tiếng Việt 3 - Tập 2
 4. 4
  Đề Kiểm Tra Định Kì Tiếng Việt - Toán 2
  Giá: 36.000 ₫
  Đề Kiểm Tra Định Kì Tiếng Việt - Toán 2
 5. 5
  60 Đề Kiểm Tra Và Đề Thi Toán 5
  Giá: 36.000 ₫
  60 Đề Kiểm Tra Và Đề Thi Toán 5
 6. 6
  Đề Kiểm Tra Định Kì Tiếng Việt - Toán Lớp 3
  Giá: 42.000 ₫
  Lên lớp 3 các em được tiếp nhận một chương trình học đa dạng và phong phú. Học tốt các môn học ở lớp 3, các em sẽ có nền tảng vững chắc cho việc học tập ở các lớp trên. Để giúp các em có tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức đã học và chuẩn bị tốt cho các đợt kiểm tra định kì, quyển sách Đề Kiểm Tra Định Kì Tiếng Việt - Toán Lớp 3 đã được biên soạn.
  Nội dung sách gồm:
  - Phần thứ nhất: Đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt. Cấu trúc mỗi đề thi gồm:
  A. Kiểm tra đọc.
  I. Đọc thành tiếng.
  II. Đọc thầm và làm bài tập.
  B. Kiểm tra viết.
  I. Chính tả (Nghe - viết).
  II. Tập làm văn.
  - Phần thứ hai: Đề kiểm tra định kì môn Toán. Cấu trúc mỗi đề thi gồm:
  A. Trắc nghiệm.
  B. Tự luận.
  Với các nội dung trình bày trên, sách sẽ giúp quý thầy cô sử dụng tài liệu này để kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kĩ năng, giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của con em theo từng kì học và đặc biệt giúp các em học sinh học tập tốt các môn học.
  Chúc các em làm bài kiểm tra định kì của mình đạt kết quả tốt.
 7. 7
  60 Đề Kiểm Tra & Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2
  Giá: 0 ₫
  Môn Tiếng Việt là môn học rất cần thiết. Học giỏi môn Tiếng Việt sẽ có có sở để học giỏi các môn học khác.

  Cuốn sách 60 Đề Kiểm Tra & Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2 giúp các em có tài liệu luyện tập, thực hành làm bài tập Tiếng Việt, thực hành viết đoạn văn, cảm thụ thơ văn.

  Nội dung sách như sau:

  - Phần thứ nhất: 35 đề kiểm tra theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ giáo dục và đào tạo

  - Phần thứ hai: Hướng dẫn cho điểm - Hướng dẫn làm bài tập

  - Phần thứ ba: 25 đề kiểm tra tự luyện.

  Với các nội dung trình bày trên, cuốn sách sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 2, làm cơ sở học tốt môn học này ở các lớp trên.
 8. 8
  60 Đề Kiểm Tra & Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3
  Giá: 0 ₫
  Môn Tiếng Việt là môn học rất cần thiết. Học giỏi môn Tiếng Việt sẽ có cơ sở để học giỏi các môn học khác.

  Cuốn sách 60 Đề Kiểm Tra & Đề Thi Tiếng Việt Lớp 3 được biên soạn để giúp các em có tài liệu luyện tập , thực hành làm bài tập Tiếng Việt, thực hành viết đoạn văn, cảm thụ thơ văn...

  Nội dung sách như sau:

  - Phần thứ nhất: 35 đề kiểm tra (có đáp án và hướng dẫn theo quy định chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Trong đó gồm:

  1. 9 đề kiểm tra giữa học kì I

  2. 9 đề kiểm tra cuối học kì I

  3. 10 đề kiểm tra giữa học kì II

  4. 7 đề kiểm tra cuối học kì II

  - Phần thứ hai: 25 đề kiểm tra tra tự luyện (học sinh tự làm để củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng).
Lên đầu trang Hỗ trợ