Sách bán chạy

 1. 1
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Lòng Biết Ơn
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bình minh vừa lên, nàng tiên Raclet đã bận rộn nấu nướng trong bếp. Nàng đang định đi hái ít hoa cỏ, thế mà Maisa lại làm mưa, chán quá đi mất! Nhưng khi Maisa thu mây lại rồi, nàng cũng chưa hài lòng. Nắng gắt quá, đến là chói mắt! Rồi đêm xuống cùng tiếng hòa ca của muông thú, Raclet vẫn chẳng lấy làm vui. Ấy thế mà các bạn nàng thì cứ hớn ha hớn hở. Phải chăng họ cảm nhận được điều gì đó mà Raclet không thấy?
 2. 2
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Lòng Cảm Thông
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ursul là một bác gấu già lắm rồi. Vì mắt không còn tinh, tai không còn thính, nên bác phải nhờ nàng tiên Derna dẫn đường mỗi khi đêm xuống. Ấy vậy mà sau một hôm tiệc tùng mê mải, Derna lại quên đi đón Ursul. Buồn bực với chính mình, Derna mất khả năng phát sáng và chính nàng lại rơi vào cảnh lạc đường. Không biết có ai giúp được Derna không? Qua tai nạn này, nàng có thấy hiểu hoàn cảnh của Ursul hơn không?
 3. 3
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Lòng Dũng Cảm
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Trong một hôm đi chơi, Valentine gặp một chú sóc đến là hay sợ bóng sợ gió. Chú ta rất hãi buổi đêm, vì chú tim đó là thời điểm các con quái vật gớm ghiếc mò ra tác oai tác quái. Bị thuyết phục bởi những lời chú nói, Valentine và chú trốn kĩ trong nhà và chẳng dám chợp mắt tí nào suốt cả đêm vì sợ những tiếng động kì lạ quanh mình. Lũ quái vật có thật không nhỉ? Đợi trời sáng đã nhé, rồi các em sẽ biết!
 4. 4
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Lòng Tự Trọng
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Có nàng tiên nhỏ nào mà không biết bay? Thật vậy, mỗi người lại có một kiểu bay độc đáo của riêng mình, nhưng chẳng ai bay lượn kì quái như Maisa. Hai cánh tiên của Maisa không bằng nhau, nên nàng chẳng thể lướt đi vừa nhanh, vừa duyên dáng như các bạn được. Nhưng Maisa cũng chẳng lấy thế làm buồn, bởi nàng biết cách khắc phục nhược điểm của mình, và còn nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác cực hay nữa. Và cũng chính nhờ điểm yếu đó mà Maisa lại khám phá một khả năng đặc biệt của mình đấy nhé!
 5. 5
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Sự Hào Phóng
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ngôi nhà của nàng tiên Egolina là một cây táo đẹp đẽ đầy hoa, hứa hẹn sẽ cho những trái chín thơm phức, ngọt lịm. Khỏi phải nói, nàng rất quý cây, luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Chính vì vậy, hễ có bạn thú hay bạn tiên nào dám động đến cây táo, nàng liền tìm cách đuổi đi ngay! Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Và liệu Egolina có vui không, khi chỉ còn lại một mình với những trái táo chín?
 6. 6
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Sự Khiêm Nhường
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Một tia sét giữa hè đã làm cháy trụi cả một ngọn đồi xanh tốt. Các nàng tiên bèn nhân dịp này mở một cuộc thi, xem ai trồng được cái cây đẹp nhất trên ngọn đồi trọc. Phần thưởng hấp dẫn vô cùng: người chiến thắng sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Thế là tất cả các nàng tiên hăm hở đi kiếm một loại cây thật ấn tượng về trồng. Thôi thì đủ cả: dừa, linh sam, thông, cây bụi sa mạc, cây cổ thụ rừng nhiệt đới… Ai sẽ giành chiến thắng đây?
 7. 7
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Tinh Thần Trách Nhiệm
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế? Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Bluebell là một nàng tiên hay mộng mơ hết chỗ nói! Ngay cả lúc đang ngồi học, nàng cũng bị những suy nghĩ viển vông hút hồn, đưa nàng bay đi tận đẩu tận đâu ấy. Kết quả là các thầy cô, bạn bè lại phải chia nhau đi tìm nàng. Liệu Bluebell có thể trở thành một nàng tiên đích thực không, nếu cứ mãi mơ mộng và bỏ bê việc học hành như thế?
 8. 8
  Rủ Rỉ Cùng Các Nàng Tiên - Câu Chuyện Về Tình Đoàn Kết
  Giá: 25.000 ₫
  Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa! Mời các em đến thăm Khu Rừng Mộng Mơ, xứ sở của những nàng tiên bé nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của họ chẳng phải chỉ có vui chơi, đùa nghịch với cây cỏ, muông thú đâu nhé. Mỗi nàng tiên đều có một công việc, nhiệm vụ riêng đấy em ạ! Và cũng như chúng ta, mỗi nàng tiên lại gặp những vấn đề khúc mắc khác nhau. Qua từng cảnh huống như thế, họ lại học được một bài học rất quý. Muốn biết đó là bài học gì, các em hãy đọc truyện xem nhé!
  Ocladia là một nàng tiên cực kì chăm chỉ! Nàng say mê làm việc đến nỗi kiệt sức. Ocladia cần một viên thuốc hoàn sinh mới mong tỉnh lại được. Thế là toàn bộ cư dân trong khu rừng lập tức họp nhau lại, cùng tìm cách chế thuốc cho nàng. Công cuộc tìm nguyên liệu thật chẳng dễ dàng gì, nhưng các nàng tiên thông minh luôn có lời giải cho những bài toán hóc búa!
Lên đầu trang Hỗ trợ