Sách bán chạy

 1. 1
  Chơi Cùng Momo - Chú Bé Quả Đào: Momo Đi Đâu Vội Thế
  Giá: 27.000 ₫
  Momo chạy rất nhanh, cậu băng qua cầu, leo lên núi và dù gặp con gấu chắn ngang đường Momo nhất quyết đẩy gấu đổ kềnh để leo xuống núi. Momo lăn lộc cộc, rồi lại chạy huỳnh huỵch chỉ để về nhà… ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Câu chuyện Momo Đi Đâu Vội Thế lồng ghép rất nhiều những từ láy là một sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này. Đây còn là tác phẩm đạt giải thưởng của hiệp hội ehon Nhật Bản dành cho trẻ thơ.
  Ehon là dạng sách tranh dành cho lứa tuổi từ 0 – 10. Ehon được ví như thực phẩm của tâm hồn, thói quen đọc ehon cho con nghe được ví như bữa ăn hàng ngày cha mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Đọc ehon chính là cách cha mẹ Nhật thể hiện tình yêu thương, giúp con phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Ehon có mặt trong tủ sách của mọi gia đình và ở thư viện trên khắp nước Nhật, là người bạn đồng hành với trẻ trong suốt những năm tháng ấu thơ.
  “Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào”, bộ Ehon gồm 5 tựa, là những câu chuyện dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh kể lại những tình huống sự việc xoay quanh cậu bé Momo và những người bạn của mình:
  Momo đi đâu mà vội thế
  Cọ má cọ má nào
  Nhào bùn cùng Momo
  Oa Oa Oa
  Suỵt, khẽ thôi các bạn.Momo chạy rất nhanh, cậu băng qua cầu, leo lên núi và dù gặp con gấu chắn ngang đường Momo nhất quyết đẩy gấu đổ kềnh để leo xuống núi. Momo lăn lộc cộc, rồi lại chạy huỳnh huỵch chỉ để về nhà… ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Câu chuyện Momo Đi Đâu Vội Thế lồng ghép rất nhiều những từ láy là một sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này. Đây còn là tác phẩm đạt giải thưởng của hiệp hội ehon Nhật Bản dành cho trẻ thơ.
  Ehon là dạng sách tranh dành cho lứa tuổi từ 0 – 10. Ehon được ví như thực phẩm của tâm hồn, thói quen đọc ehon cho con nghe được ví như bữa ăn hàng ngày cha mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Đọc ehon chính là cách cha mẹ Nhật thể hiện tình yêu thương, giúp con phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Ehon có mặt trong tủ sách của mọi gia đình và ở thư viện trên khắp nước Nhật, là người bạn đồng hành với trẻ trong suốt những năm tháng ấu thơ.
  “Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào”, bộ Ehon gồm 5 tựa, là những câu chuyện dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh kể lại những tình huống sự việc xoay quanh cậu bé Momo và những người bạn của mình:
  Momo đi đâu mà vội thế
  Cọ má cọ má nào
  Nhào bùn cùng Momo
  Oa Oa Oa
  Suỵt, khẽ thôi các bạn.Momo chạy rất nhanh, cậu băng qua cầu, leo lên núi và dù gặp con gấu chắn ngang đường Momo nhất quyết đẩy gấu đổ kềnh để leo xuống núi. Momo lăn lộc cộc, rồi lại chạy huỳnh huỵch chỉ để về nhà… ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Câu chuyện Momo Đi Đâu Vội Thế lồng ghép rất nhiều những từ láy là một sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này. Đây còn là tác phẩm đạt giải thưởng của hiệp hội ehon Nhật Bản dành cho trẻ thơ.
  Ehon là dạng sách tranh dành cho lứa tuổi từ 0 – 10. Ehon được ví như thực phẩm của tâm hồn, thói quen đọc ehon cho con nghe được ví như bữa ăn hàng ngày cha mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Đọc ehon chính là cách cha mẹ Nhật thể hiện tình yêu thương, giúp con phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Ehon có mặt trong tủ sách của mọi gia đình và ở thư viện trên khắp nước Nhật, là người bạn đồng hành với trẻ trong suốt những năm tháng ấu thơ.
  “Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào”, bộ Ehon gồm 5 tựa, là những câu chuyện dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh kể lại những tình huống sự việc xoay quanh cậu bé Momo và những người bạn của mình:
  Momo đi đâu mà vội thế
  Cọ má cọ má nào
  Nhào bùn cùng Momo
  Oa Oa Oa
  Suỵt, khẽ thôi các bạn.Momo chạy rất nhanh, cậu băng qua cầu, leo lên núi và dù gặp con gấu chắn ngang đường Momo nhất quyết đẩy gấu đổ kềnh để leo xuống núi. Momo lăn lộc cộc, rồi lại chạy huỳnh huỵch chỉ để về nhà… ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Câu chuyện Momo Đi Đâu Vội Thế lồng ghép rất nhiều những từ láy là một sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này. Đây còn là tác phẩm đạt giải thưởng của hiệp hội ehon Nhật Bản dành cho trẻ thơ.
  Ehon là dạng sách tranh dành cho lứa tuổi từ 0 – 10. Ehon được ví như thực phẩm của tâm hồn, thói quen đọc ehon cho con nghe được ví như bữa ăn hàng ngày cha mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Đọc ehon chính là cách cha mẹ Nhật thể hiện tình yêu thương, giúp con phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Ehon có mặt trong tủ sách của mọi gia đình và ở thư viện trên khắp nước Nhật, là người bạn đồng hành với trẻ trong suốt những năm tháng ấu thơ.
  “Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào”, bộ Ehon gồm 5 tựa, là những câu chuyện dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh kể lại những tình huống sự việc xoay quanh cậu bé Momo và những người bạn của mình:
  Momo đi đâu mà vội thế
  Cọ má cọ má nào
  Nhào bùn cùng Momo
  Oa Oa Oa
  Suỵt, khẽ thôi các bạn.Momo chạy rất nhanh, cậu băng qua cầu, leo lên núi và dù gặp con gấu chắn ngang đường Momo nhất quyết đẩy gấu đổ kềnh để leo xuống núi. Momo lăn lộc cộc, rồi lại chạy huỳnh huỵch chỉ để về nhà… ôm chầm lấy mẹ mà thôi. Câu chuyện Momo Đi Đâu Vội Thế lồng ghép rất nhiều những từ láy là một sức hấp dẫn đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này. Đây còn là tác phẩm đạt giải thưởng của hiệp hội ehon Nhật Bản dành cho trẻ thơ.
  Ehon là dạng sách tranh dành cho lứa tuổi từ 0 – 10. Ehon được ví như thực phẩm của tâm hồn, thói quen đọc ehon cho con nghe được ví như bữa ăn hàng ngày cha mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ cho con. Đọc ehon chính là cách cha mẹ Nhật thể hiện tình yêu thương, giúp con phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Ehon có mặt trong tủ sách của mọi gia đình và ở thư viện trên khắp nước Nhật, là người bạn đồng hành với trẻ trong suốt những năm tháng ấu thơ.
  “Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào”, bộ Ehon gồm 5 tựa, là những câu chuyện dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh kể lại những tình huống sự việc xoay quanh cậu bé Momo và những người bạn của mình:
  Momo đi đâu mà vội thế
  Cọ má cọ má nào
  Nhào bùn cùng Momo
  Oa Oa Oa
  Suỵt, khẽ thôi các bạn.
 2. 2
  Ehon - Cọ Má, Cọ Má Nào
  Giá: 27.000 ₫
  Cha mẹ nào chẳng yêu thích việc thường xuyên cọ má con mình nhỉ. Vì cọ má chính là một hành động biểu hiện tình yêu thương cũng như dạy cho trẻ về tình yêu. Vì thế thông qua hình ảnh Gà con, Cá Vàng, Chuột, Chó con lần lượt đến cọ má Momo chan và khen “má Momo thơm quá” chính là dạy bé cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng bạn Xương Rồng mình đầy gai cũng đến thơm má khiến Momo đau điếng. Thế nhưng Momo chỉ rơm rớm nước mắt, cố chịu đau khi Xương Rồng xin lỗi vì cậu biết Xương Rồng rất quý mình. Momo vừa cố chịu đau vừa chạy về nhà, rồi khi thấy mẹ thì cậu sà vào lòng mẹ khóc nức nở rồi cọ vào má mẹ để được an ủi và cảm nhận yêu thương “Ôi má mẹ thơm quá”. Chắc chắn các bé sẽ học theo Momo chan để thể hiện tình yêu với ba mẹ mình rồi. Cha mẹ nào chẳng yêu thích việc thường xuyên cọ má con mình nhỉ. Vì cọ má chính là một hành động biểu hiện tình yêu thương cũng như dạy cho trẻ về tình yêu. Vì thế thông qua hình ảnh Gà con, Cá Vàng, Chuột, Chó con lần lượt đến cọ má Momo chan và khen “má Momo thơm quá” chính là dạy bé cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng bạn Xương Rồng mình đầy gai cũng đến thơm má khiến Momo đau điếng. Thế nhưng Momo chỉ rơm rớm nước mắt, cố chịu đau khi Xương Rồng xin lỗi vì cậu biết Xương Rồng rất quý mình. Momo vừa cố chịu đau vừa chạy về nhà, rồi khi thấy mẹ thì cậu sà vào lòng mẹ khóc nức nở rồi cọ vào má mẹ để được an ủi và cảm nhận yêu thương “Ôi má mẹ thơm quá”. Chắc chắn các bé sẽ học theo Momo chan để thể hiện tình yêu với ba mẹ mình rồi. Cha mẹ nào chẳng yêu thích việc thường xuyên cọ má con mình nhỉ. Vì cọ má chính là một hành động biểu hiện tình yêu thương cũng như dạy cho trẻ về tình yêu. Vì thế thông qua hình ảnh Gà con, Cá Vàng, Chuột, Chó con lần lượt đến cọ má Momo chan và khen “má Momo thơm quá” chính là dạy bé cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng bạn Xương Rồng mình đầy gai cũng đến thơm má khiến Momo đau điếng. Thế nhưng Momo chỉ rơm rớm nước mắt, cố chịu đau khi Xương Rồng xin lỗi vì cậu biết Xương Rồng rất quý mình. Momo vừa cố chịu đau vừa chạy về nhà, rồi khi thấy mẹ thì cậu sà vào lòng mẹ khóc nức nở rồi cọ vào má mẹ để được an ủi và cảm nhận yêu thương “Ôi má mẹ thơm quá”. Chắc chắn các bé sẽ học theo Momo chan để thể hiện tình yêu với ba mẹ mình rồi. Cha mẹ nào chẳng yêu thích việc thường xuyên cọ má con mình nhỉ. Vì cọ má chính là một hành động biểu hiện tình yêu thương cũng như dạy cho trẻ về tình yêu. Vì thế thông qua hình ảnh Gà con, Cá Vàng, Chuột, Chó con lần lượt đến cọ má Momo chan và khen “má Momo thơm quá” chính là dạy bé cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng bạn Xương Rồng mình đầy gai cũng đến thơm má khiến Momo đau điếng. Thế nhưng Momo chỉ rơm rớm nước mắt, cố chịu đau khi Xương Rồng xin lỗi vì cậu biết Xương Rồng rất quý mình. Momo vừa cố chịu đau vừa chạy về nhà, rồi khi thấy mẹ thì cậu sà vào lòng mẹ khóc nức nở rồi cọ vào má mẹ để được an ủi và cảm nhận yêu thương “Ôi má mẹ thơm quá”. Chắc chắn các bé sẽ học theo Momo chan để thể hiện tình yêu với ba mẹ mình rồi. Cha mẹ nào chẳng yêu thích việc thường xuyên cọ má con mình nhỉ. Vì cọ má chính là một hành động biểu hiện tình yêu thương cũng như dạy cho trẻ về tình yêu. Vì thế thông qua hình ảnh Gà con, Cá Vàng, Chuột, Chó con lần lượt đến cọ má Momo chan và khen “má Momo thơm quá” chính là dạy bé cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng bạn Xương Rồng mình đầy gai cũng đến thơm má khiến Momo đau điếng. Thế nhưng Momo chỉ rơm rớm nước mắt, cố chịu đau khi Xương Rồng xin lỗi vì cậu biết Xương Rồng rất quý mình. Momo vừa cố chịu đau vừa chạy về nhà, rồi khi thấy mẹ thì cậu sà vào lòng mẹ khóc nức nở rồi cọ vào má mẹ để được an ủi và cảm nhận yêu thương “Ôi má mẹ thơm quá”. Chắc chắn các bé sẽ học theo Momo chan để thể hiện tình yêu với ba mẹ mình rồi.
 3. 3
  Ehon - Nhào Bùn Cùng Momo
  Giá: 27.000 ₫
  Chơi một mình, tiếp đến là chơi và biết hợp tác cùng các bạn là một năng lực quan trọng cần được nuôi dưỡng cho trẻ ngay từ 0-3 tuổi. Câu chuyện kể về quá trình Momo cùng với các bạn Cá Vàng, Xương Rồng và Ma Nhỏ cùng nhau nhào bùn để nặn thành chiếc ô tô. Sau khi nặn xong chiếc ô tô các bạn cùng nhau leo lên xe đi ra biển để chơi đùa. Trên đường về các bạn lần lượt xuống xe để chia tay về nhà. Người lớn chúng ta thường lấy hình ảnh con ma để hù dọa trẻ nhỏ, nghĩ đến nghịch bùn đất là bẩn. Nhưng với con trẻ những định nghĩa ấy không hề tồn tại vì tâm hồn con trẻ vốn rất thuần khiết và thích khám phá. Qua câu chuyện này cha mẹ sẽ phần nào hiểu hơn về tâm lí trẻ thơ để thấy rằng con ma cũng sẽ trở thành người bạn đáng yêu của trẻ, và nghịch đất cát chính là một trò chơi không thể tuyệt vời hơn với con.
 4. 4
  Ehon - Suỵt~ Khẽ Thôi Nào Các Bạn Ơi!
  Giá: 27.000 ₫
  “Mèo kêu meo meo
  Chó sủa gâu gâu
  Gà kêu cục tác
  Thật là ồn ào
  Cùng nhau đi dạo.”
  Chó con và mèo con cùng nhau làm thành bản hợp xướng thật rộn ràng. Tiếp đến là Cừu, Sư Tử và Gấu cũng ồn ào đi sau. Bỗng nhiên Momo đưa tay ra hiệu “Suỵt~ Khẽ thôi!” khiến các bạn thú đứng khựng lại rồi rón rén nhón chân bước. Các bạn búp bê Daruma đang va vào nhau kính coong cũng im lặng, cả Sấm Sét trên trời cũng dừng tiếng kêu khi nghe tiếng suỵt của Momo. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra dưới gốc cây là Bò con, Cá Vàng, Xương Rồng, và Ma Nhỏ đang thiu thiu ngủ trưa. Và Momo cũng lăn ra ngủ cùng các bạn. Khung cảnh thật là yên ả thanh bình. Đây là một câu chuyện với những câu thơ tạo thành vần điệu rất vui tai mà các bé rất thích. Câu chuyện còn lồng ghép cách cha mẹ muốn dạy bé “Đừng gây tiếng ồn” thì chỉ cần suỵt như Momo là bé sẽ hiểu ngay.“Mèo kêu meo meo
  Chó sủa gâu gâu
  Gà kêu cục tác
  Thật là ồn ào
  Cùng nhau đi dạo.”
  Chó con và mèo con cùng nhau làm thành bản hợp xướng thật rộn ràng. Tiếp đến là Cừu, Sư Tử và Gấu cũng ồn ào đi sau. Bỗng nhiên Momo đưa tay ra hiệu “Suỵt~ Khẽ thôi!” khiến các bạn thú đứng khựng lại rồi rón rén nhón chân bước. Các bạn búp bê Daruma đang va vào nhau kính coong cũng im lặng, cả Sấm Sét trên trời cũng dừng tiếng kêu khi nghe tiếng suỵt của Momo. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra dưới gốc cây là Bò con, Cá Vàng, Xương Rồng, và Ma Nhỏ đang thiu thiu ngủ trưa. Và Momo cũng lăn ra ngủ cùng các bạn. Khung cảnh thật là yên ả thanh bình. Đây là một câu chuyện với những câu thơ tạo thành vần điệu rất vui tai mà các bé rất thích. Câu chuyện còn lồng ghép cách cha mẹ muốn dạy bé “Đừng gây tiếng ồn” thì chỉ cần suỵt như Momo là bé sẽ hiểu ngay.“Mèo kêu meo meo
  Chó sủa gâu gâu
  Gà kêu cục tác
  Thật là ồn ào
  Cùng nhau đi dạo.”
  Chó con và mèo con cùng nhau làm thành bản hợp xướng thật rộn ràng. Tiếp đến là Cừu, Sư Tử và Gấu cũng ồn ào đi sau. Bỗng nhiên Momo đưa tay ra hiệu “Suỵt~ Khẽ thôi!” khiến các bạn thú đứng khựng lại rồi rón rén nhón chân bước. Các bạn búp bê Daruma đang va vào nhau kính coong cũng im lặng, cả Sấm Sét trên trời cũng dừng tiếng kêu khi nghe tiếng suỵt của Momo. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra dưới gốc cây là Bò con, Cá Vàng, Xương Rồng, và Ma Nhỏ đang thiu thiu ngủ trưa. Và Momo cũng lăn ra ngủ cùng các bạn. Khung cảnh thật là yên ả thanh bình. Đây là một câu chuyện với những câu thơ tạo thành vần điệu rất vui tai mà các bé rất thích. Câu chuyện còn lồng ghép cách cha mẹ muốn dạy bé “Đừng gây tiếng ồn” thì chỉ cần suỵt như Momo là bé sẽ hiểu ngay.“Mèo kêu meo meo
  Chó sủa gâu gâu
  Gà kêu cục tác
  Thật là ồn ào
  Cùng nhau đi dạo.”
  Chó con và mèo con cùng nhau làm thành bản hợp xướng thật rộn ràng. Tiếp đến là Cừu, Sư Tử và Gấu cũng ồn ào đi sau. Bỗng nhiên Momo đưa tay ra hiệu “Suỵt~ Khẽ thôi!” khiến các bạn thú đứng khựng lại rồi rón rén nhón chân bước. Các bạn búp bê Daruma đang va vào nhau kính coong cũng im lặng, cả Sấm Sét trên trời cũng dừng tiếng kêu khi nghe tiếng suỵt của Momo. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra dưới gốc cây là Bò con, Cá Vàng, Xương Rồng, và Ma Nhỏ đang thiu thiu ngủ trưa. Và Momo cũng lăn ra ngủ cùng các bạn. Khung cảnh thật là yên ả thanh bình. Đây là một câu chuyện với những câu thơ tạo thành vần điệu rất vui tai mà các bé rất thích. Câu chuyện còn lồng ghép cách cha mẹ muốn dạy bé “Đừng gây tiếng ồn” thì chỉ cần suỵt như Momo là bé sẽ hiểu ngay.“Mèo kêu meo meo
  Chó sủa gâu gâu
  Gà kêu cục tác
  Thật là ồn ào
  Cùng nhau đi dạo.”
  Chó con và mèo con cùng nhau làm thành bản hợp xướng thật rộn ràng. Tiếp đến là Cừu, Sư Tử và Gấu cũng ồn ào đi sau. Bỗng nhiên Momo đưa tay ra hiệu “Suỵt~ Khẽ thôi!” khiến các bạn thú đứng khựng lại rồi rón rén nhón chân bước. Các bạn búp bê Daruma đang va vào nhau kính coong cũng im lặng, cả Sấm Sét trên trời cũng dừng tiếng kêu khi nghe tiếng suỵt của Momo. Có chuyện gì thế nhỉ? Thì ra dưới gốc cây là Bò con, Cá Vàng, Xương Rồng, và Ma Nhỏ đang thiu thiu ngủ trưa. Và Momo cũng lăn ra ngủ cùng các bạn. Khung cảnh thật là yên ả thanh bình. Đây là một câu chuyện với những câu thơ tạo thành vần điệu rất vui tai mà các bé rất thích. Câu chuyện còn lồng ghép cách cha mẹ muốn dạy bé “Đừng gây tiếng ồn” thì chỉ cần suỵt như Momo là bé sẽ hiểu ngay.
 5. 5
  Ehon Oa Oa Oa
  Giá: 27.000 ₫
  Momo đang thiu thiu ngủ bên gốc cây thì Gà con đi lạc đến khóc chiếp chiếp. Momo dỗ dành mà không nín. Cừu con lạc mẹ cũng khóc be be bên gốc cây. Momo dỗ dành mà hai em Gà con và Cừu con không chịu nín thế là Momo cũng òa lên khóc. Tiếng khóc vang xa đã dẫn Gà bố và Cừu mẹ đến tìm được con về nhà. Momo lại chìm vào giấc ngủ trưa. Mọi đứa trẻ khi xa khỏi vòng tay mẹ dù chỉ là trong chốc lát cũng luôn cảm thấy bất an và tiếng khóc đôi khi chính là thể hiện sự bất an đấy. Vì thế khi trẻ còn nhỏ cha mẹ hãy ôm ấp và luôn ở bên trẻ thật nhiều nhé, chính là thông điệp mà câu chuyện muốn nói.
Lên đầu trang Hỗ trợ