Sách bán chạy

 1. 1
  Ân Ái Với Hư Không
  Giá: 57.000 ₫
  Thầy Thích Không Hạnh đã viết về Nhật Chiêu trong Suối Nguồn 17 như sau:
  “Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa... Luôn mới...”
  Dưới đây trích truyện ngắn Vòng tròn hoàn hảo của Nhật Chiêu: “...Em đã tin ngày mà chim quế lâm thực hiện hoàn hảo điệu múa vòng tròn cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau. Em đã tự lừa mị mình, huyễn hoặc mình bằng một bài tập tâm linh của vòng tròn hư ảo. Em tự buộc mình vào cái bóng của anh và qua đó buộc mình vào cái bóng của trần gian.
  Nhưng nếu có con quạ nào đến cắp em đi thì anh ở đâu, con ếch của em? Giữa anh và em là hư không hoàn hảo.
  Không có vòng tròn nào như chim quế lâm đã vẽ nên, sao thế anh? Đêm đó em trở về ấu thơ và chơi trò nhảy dây trong giấc chiêm bao. Em nhảy dây một mình. Hai đầu dây không ai cầm vậy mà dây cứ quay tít, vẽ một vòng tròn qua đầu và chân em trong khi em tung mình lên xuống điên cuồng mà không thể tự mình dừng lại...”Thầy Thích Không Hạnh đã viết về Nhật Chiêu trong Suối Nguồn 17 như sau:
  “Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa... Luôn mới...”
  Dưới đây trích truyện ngắn Vòng tròn hoàn hảo của Nhật Chiêu: “...Em đã tin ngày mà chim quế lâm thực hiện hoàn hảo điệu múa vòng tròn cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau. Em đã tự lừa mị mình, huyễn hoặc mình bằng một bài tập tâm linh của vòng tròn hư ảo. Em tự buộc mình vào cái bóng của anh và qua đó buộc mình vào cái bóng của trần gian.
  Nhưng nếu có con quạ nào đến cắp em đi thì anh ở đâu, con ếch của em? Giữa anh và em là hư không hoàn hảo.
  Không có vòng tròn nào như chim quế lâm đã vẽ nên, sao thế anh? Đêm đó em trở về ấu thơ và chơi trò nhảy dây trong giấc chiêm bao. Em nhảy dây một mình. Hai đầu dây không ai cầm vậy mà dây cứ quay tít, vẽ một vòng tròn qua đầu và chân em trong khi em tung mình lên xuống điên cuồng mà không thể tự mình dừng lại...”Thầy Thích Không Hạnh đã viết về Nhật Chiêu trong Suối Nguồn 17 như sau:
  “Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa... Luôn mới...”
  Dưới đây trích truyện ngắn Vòng tròn hoàn hảo của Nhật Chiêu: “...Em đã tin ngày mà chim quế lâm thực hiện hoàn hảo điệu múa vòng tròn cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau. Em đã tự lừa mị mình, huyễn hoặc mình bằng một bài tập tâm linh của vòng tròn hư ảo. Em tự buộc mình vào cái bóng của anh và qua đó buộc mình vào cái bóng của trần gian.
  Nhưng nếu có con quạ nào đến cắp em đi thì anh ở đâu, con ếch của em? Giữa anh và em là hư không hoàn hảo.
  Không có vòng tròn nào như chim quế lâm đã vẽ nên, sao thế anh? Đêm đó em trở về ấu thơ và chơi trò nhảy dây trong giấc chiêm bao. Em nhảy dây một mình. Hai đầu dây không ai cầm vậy mà dây cứ quay tít, vẽ một vòng tròn qua đầu và chân em trong khi em tung mình lên xuống điên cuồng mà không thể tự mình dừng lại...”
 2. 2
  Mưa Mặt Nạ (Tái Bản 2015)
  Giá: 62.000 ₫
  "Kép ca kép hát gì! Mi đã bị bắt giữ, Nhật Chiêu!
  Bên ngoài, vẫn còn mưa. Mưa...
  (Còn phần này là) GHI CHÚ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN:
  Đúng là Nhật Chiêu đã sa lưới vào thời điểm đó. Nhưng anh vẫn đi lại và viết lách. Chính vì thế mà ta có đoản thiên trên. Thanh tra và cô gái biến mất. Có thể họ cũng là giấc mơ.
  Tôi có hỏi Nhật Chiêu tại sao mưa. Anh quên trả lời. Nhưng tôi nhận thấy vần mưa gắn với vần mơ.
  Nếu thế thì có lạ gì đâu”"Kép ca kép hát gì! Mi đã bị bắt giữ, Nhật Chiêu!
  Bên ngoài, vẫn còn mưa. Mưa...
  (Còn phần này là) GHI CHÚ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN:
  Đúng là Nhật Chiêu đã sa lưới vào thời điểm đó. Nhưng anh vẫn đi lại và viết lách. Chính vì thế mà ta có đoản thiên trên. Thanh tra và cô gái biến mất. Có thể họ cũng là giấc mơ.
  Tôi có hỏi Nhật Chiêu tại sao mưa. Anh quên trả lời. Nhưng tôi nhận thấy vần mưa gắn với vần mơ.
  Nếu thế thì có lạ gì đâu”"Kép ca kép hát gì! Mi đã bị bắt giữ, Nhật Chiêu!
  Bên ngoài, vẫn còn mưa. Mưa...
  (Còn phần này là) GHI CHÚ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN:
  Đúng là Nhật Chiêu đã sa lưới vào thời điểm đó. Nhưng anh vẫn đi lại và viết lách. Chính vì thế mà ta có đoản thiên trên. Thanh tra và cô gái biến mất. Có thể họ cũng là giấc mơ.
  Tôi có hỏi Nhật Chiêu tại sao mưa. Anh quên trả lời. Nhưng tôi nhận thấy vần mưa gắn với vần mơ.
  Nếu thế thì có lạ gì đâu”
 3. 3
  Tôi Là Một Kẻ Khác
  Giá: 55.000 ₫
  Thầy Thích Không Hạnh đã viết về Nhật Chiêu trong Suối Nguồn 17 như sau:
  Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa... Luôn mới.
  Ông sáng tác một thể loại mà ông gọi là “thơ giao lời kể”. Thơ và lời kể soi sáng nhau. Có lẽ chỉ ông mới có thể nghĩ đến việc nghĩ ra cái thể lạ lùng đó.
  Văn hiếm và luôn mới đó là biểu hiện thăng hoa của một tiến trình tâm rất đặc biệt. Tiến trình tâm, đó nay “là một kẻ khác”. Nhưng chính khi ông “là một kẻ khác” ta lại càng thấy ông chính là ông hơn nữa.
  Còn Nhật Chiêu đã viết về mình:
  tôi là cọng cỏ dại
  từng mọc ngày XƯA rồi
  tôi là cọng cỏ dại
  sẽ mọc ngày SAU thôiThầy Thích Không Hạnh đã viết về Nhật Chiêu trong Suối Nguồn 17 như sau:
  Thơ văn Nhật Chiêu là một trong những trường hợp khá hiếm lạ. Hiếm lạ bởi hình thức diễn đạt của ông không rơi vào một khái niệm cố định nào, thơ không hẳn là thơ, văn cũng không hẳn là văn, không thể loại, không chủ nghĩa... Luôn mới.
  Ông sáng tác một thể loại mà ông gọi là “thơ giao lời kể”. Thơ và lời kể soi sáng nhau. Có lẽ chỉ ông mới có thể nghĩ đến việc nghĩ ra cái thể lạ lùng đó.
  Văn hiếm và luôn mới đó là biểu hiện thăng hoa của một tiến trình tâm rất đặc biệt. Tiến trình tâm, đó nay “là một kẻ khác”. Nhưng chính khi ông “là một kẻ khác” ta lại càng thấy ông chính là ông hơn nữa.
  Còn Nhật Chiêu đã viết về mình:
  tôi là cọng cỏ dại
  từng mọc ngày XƯA rồi
  tôi là cọng cỏ dại
  sẽ mọc ngày SAU thôi
Lên đầu trang Hỗ trợ