Sách bán chạy

 1. 1
  Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 12
  Giá: 139.000 ₫
  Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 12
 2. 2
  125 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 10 (Tái Bản)
  Giá: 99.000 ₫
  125 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 10 (Tái Bản)
 3. 3
  Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2)
  Giá: 58.000 ₫
  Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.Học Tốt Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) được biên soạn giúp các em nắm vững nội dung sách giáo khoa trên cơ sở xác định chuẩn kiến thức của từng đơn vị bài học.
  Mỗi đơn vị bài học có cấu trúc với các phần:
  - Kiến thức cơ bản.
  - Hướng dẫn trả lời câu hỏi ( phần Bài học) và bài tập ( Luyện tập).
  Ngoài ra còn có thêm một số bài tập nâng cao để các em phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo.
 4. 4
  Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8
  Giá: 108.000 ₫
  Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.Những Điều Cần Biết - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 8 được biên soạn giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn. Cuốn sách còn bổ sung kiến thức về đoạn văn (liên kết đoạn, chuyển đoạn, tách đoạn, sửa lỗi về đoạn văn), để giúp các em hoàn thiện kỹ năng tạo lập văn bản.
  Nội dung sách gồm 2 phần:
  Phần 1: Những vấn đề chung về bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 8
  Cung cấp những kiến thức cơ bản về liên kết đoạn văn, chuyển đoạn, tách đoạn và cách sửa lỗi đoạn văn. Từ đó, các em vận dụng vào tạo lập văn bản (bài viết) sao cho phù hợp.
  Phần 2: Kiến thức cơ bản, hướng dẫn làm bài, lập dàn bài và bài làm tham khảo
  - Phần Văn học: Hệ thống hóa kiến thức văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài
  - Phần Tiếng Việt: Hệ thống hóa kiến thức từ ngữ, ngữ pháp (có kèm bài tập thực hành)
  - Phần Tập làm văn: Hệ thống hóa kiến thức các kiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8. Giới thiệu một số bài tập, gợi ý lập dàn bài, bài viết tham khảo
  Các em học sinh nên chọn cuốn Những điều cần biết Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 trên tham khảo của mình.
 5. 5
  125 Bài Và Đoạn Văn Hay 8
  Giá: 79.000 ₫
  Sau 2 năm học tập môn Ngữ văn (lớp 6 và lớp 7) các em đ• được tiếp xúc với các văn bản Miêu tả, Tự sự, Biểu cảm, Nghị luận… Năm học lớp 8 các em tiếp tục được bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng thuộc các kiểu văn bản trên, đồng thời các em sẽ được tiếp cận thêm văn bản Thuyết minh. Để giúp các em yêu văn chương và học tốt môn Ngữ văn ở trường phổ thông, chúng tôi đ• biên soạn và giới thiệu cùng các em cuốn: 125 bài và đoạn văn hay 8
  Trong tập sách này, chúng tôi chọn lọc, giới thiệu các văn bản mẫu, phù hợp với chương trình môn học Ngữ văn ở lớp 8. Cụ thể là:
  1. Văn học Việt Nam ( từ bài 1 đến bài 98)
  2. Văn học nước ngoài ( từ bài 99 đến bài 111)
  3. Nghị luận x• hội và văn bản nhật dụng ( từ bài 112 đến bài 125).
Lên đầu trang Hỗ trợ