Sách bán chạy

 1. 1
  Chinh Phục Bài Tâp Tổ Hợp - Xác Suất
  Giá: 144.000 ₫
  Cuốn TỔ HỢP - XÁC SUẤT được hệ thống hóa toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về đại số tổ hợp và xác suất. Đồng thời, cuốn sách là tài liệu rất tốt giúp cho học sinh và quý vị phụ huynh làm nguồn tài liệu để luyện thi vào các trường Đại Học và Cao Đẳng.Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.
  Cuốn sách được phân bố 5 chương, mỗi chương được tóm tắt lý thuyết đầy đủ. Bài tập trong mỗi chương được phân dạng rõ ràng, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải bài tập. Bài tập phân bố trong mỗi chương hoặc mỗi phần là từ dễ đến khó, trong mỗi dạng đều có lòng vào những bài tập của dạng thi. Những bài tập dễ nhằm mục đích giúp các bạn nắm rõ lý thuyết và phương pháp để chứng minh hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể, và từ đó các bạn có kỹ năng để giải quyết những bài tập khó hơn.
 2. 2
  Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học Lớp 11
  Giá: 159.000 ₫
  Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học Lớp 11

  Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với một lượng bài tập ví dụ từng dạng rất chi tiết từ dễ đến khó, để các em tự học một cách trọn vẹn. Đồng thời, cuốn sách là tài liệu rất tốt giúp cho học sinh và quý vị phụ huynh làm nguồn tài liệu để luyện thi vào THPT Quốc gia. Nội dung của mỗi chương được trình bày theo bố cục bài học trong sách giáo khoa.

  Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.

  Cuốn sách được phân bố 4 chương, mỗi chương được tóm tắt lý thuyết đầy đủ. Bài tập trong mỗi chương được phân dạng rõ ràng, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải bài tập. Bài tập phân bố trong mỗi chương hoặc mỗi phần là từ dễ đến khó, trong mỗi dạng đều có lồng vào những bài tập của dạng thi THPT Quốc gia. Những bài tập dễ nhằm mục đích giúp các bạn nắm rõ lý thuyết và phương pháp để chứng minh hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể, và từ đó các bạn có kỹ năng để giải quyết những bài tập khó hơn.
 3. 3
  Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Giải Tích 11 Tập 1
  Giá: 159.000 ₫
  Bộ sách “Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11” kiến thức Trung Học Phổ Thông.
  Được biên soạn nhằm mục đích “Hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với một lượng bài tập ví dụ từng dạng rất chi tiết từ dễ đến khó, để các em tự học một cách trọn vẹn”. Đồng thời, cuốn sách là tài liệu rất tốt giúp cho học sinh và quý vị phụ huynh làm nguồn tài liệu để luyện thi vào các trường Đại Học và Cao Đẳng. Với mục đích đó, nội dung cuốn sách : “Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 - Tập 1” được trình bày:
  Chương I: Lượng Giác
  Chương II: Tổ hợp và xác suất.
  Nội dung của mỗi chương được trình bày theo bố cục bài học trong sách giáo khoa.
  Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.
 4. 4
  Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Giải Tích 11 Tập 2
  Giá: 159.000 ₫
  Bộ sách “Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11” kiến thức Trung Học Phổ Thông.
  Được biên soạn nhằm mục đích “Hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với một lượng bài tập ví dụ từng dạng rất chi tiết từ dễ đến khó, để các em tự học một cách trọn vẹn”. Đồng thời, cuốn sách là tài liệu rất tốt giúp cho học sinh và quý vị phụ huynh làm nguồn tài liệu để luyện thi vào các trường Đại Học và Cao Đẳng. Với mục đích đó, nội dung cuốn sách : “Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 - Tập 1” được trình bày:
  Chương I: Lượng Giác
  Chương II: Tổ hợp và xác suất.
  Nội dung của mỗi chương được trình bày theo bố cục bài học trong sách giáo khoa.
  Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.
 5. 5
  Chuyên Đề Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Không Gian
  Giá: 0 ₫
  Cuốn sách HÌNH HỌC KHÔNG GIAN , được biên soạn nhằm mục đích HÌNH KHÔNG GIAN KHÔNG CÒN LÀ MỐI LO LẮNG CHO CÁC BẠN HỌC SINH PHỔ THÔNG .
  Cuốn HÌNH KHÔNG GIAN được hệ thống hóa toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11, HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 12 và đặc biệt LUYỆN THI ĐẠI HỌC .
  Nội dung cuốn sách gồm :
  Chương I : Đại cương hình học không gian.
  Chương II : Quan hệ song song trong không gian.
  Chương III : Quan hệ vuông góc trong không gian.
  Chương IV : Thể tích khối trụ, thể tích khối chóp.
  Chương V : Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.
  Chương VI : Bài tập tổng hợp lớp 12 học kỳ I.
  Chương VII: Bài tập tổng hợp luyện thi Đại Học.
  Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.
  Cuốn sách được phân bố 6 chương, mỗi chương được tóm tắt lý thuyết đầy đủ. Bài tập trong mỗi chương được phân dạng rõ ràng , mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải bài tập. Bài tập phân bố trong mỗi chương hoặc mỗi phần là từ dễ đến khó, trong mỗi dạng đều có lòng vào những bài tập của dạng thi Đại Học. Những bài tập dễ nhằm mục đích giúp các bạn nắm rõ lý thuyết và phương pháp để chứng minh hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể, và từ đó các bạn có kỹ năng để giải quyết những bài tập khó hơn. Tác giả rất hy vọng quyển sách này là người bạn đồng hành tốt cho các em trong quá trình học và trong những kỳ thi.
Lên đầu trang Hỗ trợ