Sách bán chạy

 1. 1
  Năng Lực Kết Nối
  Giá: 119.000 ₫
  Năng lực kết nối là khả năng kết hợp mọi mặt của thế giới, của mọi người, của các mạng lưới, các nguyên tắc và các nguồn lực; các mối liên kết được cộng hưởng nhằm tạo ra những kết quả có giá trị, ý nghĩa và mang tính đột phá.
  Đọc cuốn sách này, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi sau:
  - Bạn sẽ làm cách gì để vượt qua sự lan truyền của thư điện tử, của truyền thông xã hội để có thể kết nối một cách thông minh nhất?
  - Làm thế nào để có thể hệ thống lại những điều chúng ta biết một cách nhanh chóng hơn nữa?
  - Làm thế nào để tìm và giữ lại được những người ủng hộ?
  - Làm thế nào để gây tác động lên số lượng người cực lớn trong thời gian ngắn nhất?
  - Làm thế nào để chúng ta đưa được năng lực kết nối vượt qua mạng lưới cũ để hướng tới một mục đích cao cả?
Lên đầu trang Hỗ trợ