Sách bán chạy

 1. 1
  I-Learn Smart Start 1 - Student Book
  Giá: 108.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 2. 2
  I-Learn Smart Start 1 -Workbook
  Giá: 77.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 3. 3
  I-Learn Smart Start 2 - Student Book
  Giá: 108.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 4. 4
  I-Learn Smart Start 2 -Workbook
  Giá: 77.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 5. 5
  I-Learn Smart Start 3 - Student Book
  Giá: 108.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 6. 6
  I-Learn Smart Start 3 -Workbook
  Giá: 77.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 7. 7
  I-Learn Smart Start 4 - Student Book
  Giá: 114.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 8. 8
  I-Learn Smart Start 4 – WorkBook
  Giá: 84.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 9. 9
  I-Learn Smart Start 5 - Student Book
  Giá: 114.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
 10. 10
  I-Learn Smart Start 5 -Workbook
  Giá: 84.000 ₫
  Giáo trình i-Learn Smart Start được thiết kết dành riêng cho lớp học tiếng Anh tại Việt Nam với sự tham gia biên soạn của các tác giả quốc tế, các giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.
  Một số đặc điểm của bộ giáo trình i-Learn Smart Start:
  - Tài liệu đã thể hiện ngữ cảnh có ý nghĩa nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh cho học sinh
  - Mục đích của bộ tài liệu đã truyền tải được thông điệp:
  - Giúp học sinh tiếp thu kiến thức một sách nhẹ nhàng và đầy thú vị
  - Cung cấp cho học sinh kiến thức tiếng Anh cơ bản thông qua các chủ đề được lồng ghép với ngữ cảnh, tình huống, câu chuyện nhỏ gần gũi với học sinh
  - Cấu trúc bài học được thiết kế một cách khoa học, từ dễ đến khó nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cần thiết, đồng thời có hình thức giống dạng bài thi của kì thi Cambridge Young Learners.
  - Mỗi đơn vị bài học mang lại giá trị đạo đức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách
  - Đặc biệt sách còn dành riêng một đơn vị bài học để giới thiệu văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu đã tạo điều kiện để tăng cường sự tương tác giữa tài liệu và người học, giữa người học và người học, giữa người học và gia đình.
  - Hình ảnh và cách thiết kế thân thiện, độc đáo, phù hợp với tâm lý học sinh Tiểu học
  - Tài liệu đã tích hợp với các kiến thức khác ngoài kiến thức tiếng Anh
  - Tài liệu đã thể hiện các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam
  - Tài liệu phát triển các kỹ năng cho học sinh
  - Phù hợp cho học sinh Tiểu học và hỗ trợ phần mềm i-Learn.
Lên đầu trang Hỗ trợ