Sách bán chạy

  1. 1
    Putin - Từ Trung Tá KGB Đến Tổng Thống Liên Bang Nga
    Giá: 90.000 ₫
    Từ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, nhiều người trên thế giới, trong đó có cán bộ và nhân dân rất quan tâm đến tình hình ở các nước này, kể cả tình hình kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy Nhà nước và các nhân vật lãnh đạo mới ở các quốc gia nói trên. Đó là nhu cầu được nắm bắt thông tin chính đáng của đông đảo bạn đọc.
Lên đầu trang Hỗ trợ