Sách bán chạy

 1. 1
  Yêu Trên Đỉnh Kilimanjaro
  Giá: 89.000 ₫
  "Không vui không buồn,

  Không ghét không yêu, không mong cầu không khát vọng, không si mê không tham đắm, không bám víu không phán xét....

  Toàn bộ xác thân, tâm, trí Jen chìm trong cõi Không thuần túy.

  Như bầu trời xanh chẳng còn vẩn gợn mây, như sự an nhiên không phát khởi bất kỳ cảm xúc ý nghĩa nào, Jen đang dần nắm được bí mật ngọn nguồn của vạn vật hợp nhất thành một. Trước sự phát khởi của vũ trụ là cõi lặng yên, thẳm sâu, không một vệt loang sóng năng lượng.

  Không gì cả, không tồn tại, không thời gian, không không gian..."
Lên đầu trang Hỗ trợ