Sách bán chạy

 1. 1
  Ets - Học Cách Sống Hòa Thuận - Mình Làm Gì Khi Sợ? - When I Feel Afraid! (4 - 8 Tuổi)
  Giá: 0 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
 2. 2
  Ets - Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Lắng Nghe, Tớ Học Hỏi! - Listen And Learn (4 - 8 Tuổi)
  Giá: 35.000 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
 3. 3
  Ets - Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Và Bạn Nói Chuyện, Mình Không Còn Giận Nhau! (Talk And Work It Out)
  Giá: 0 ₫
  ETS - Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Và Bạn Nói Chuyện, Mình Không Còn Giận Nhau! (Talk And Work It Out)

  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.”

  - Jay A.Monson, Ph.D., Giáo sư ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Utah State, Mỹ  GIỚI THIỆU TÁC GIẢ:

  Cheri J. Meiners, M.Ed là Thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học. Cô từng là giảng viên tại trường Đại học Utah State và tham gia hướng dẫn cho các sinh viên ngành sư phạm.

 4. 4
  Ets - Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Đồng Cảm, Tớ Quan Tâm! (Understand And Care)
  Giá: 0 ₫
  ETS - Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Và Bạn Nói Chuyện, Mình Không Còn Giận Nhau! (Talk And Work It Out)

  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.”

  - Jay A.Monson, Ph.D., Giáo sư ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Utah State, Mỹ  GIỚI THIỆU TÁC GIẢ:

  Cheri J. Meiners, M.Ed là Thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học. Cô từng là giảng viên tại trường Đại học Utah State và tham gia hướng dẫn cho các sinh viên ngành sư phạm.

 5. 5
  Học Cách Sống Hòa Thuận - Mình Chia Sẻ, Mình Cùng Chơi!
  Giá: 0 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
 6. 6
  Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Biết Nội Quy, Tớ Tuân Thủ!
  Giá: 0 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
 7. 7
  Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Bình Tĩnh, Tớ Nguôi Giận! (Song Ngữ Anh-Việt)
  Giá: 35.000 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
 8. 8
  Học Cách Sống Hòa Thuận - Tớ Trung Thực, Tớ Nói Sự Thật!
  Giá: 35.000 ₫
  “Học cách sống hòa thuận” xuất bản lần đầu tiên năm 2003 và ngay lập tức được các chuyên gia tâm lý, phụ huynh, các tổ chức bảo vệ trẻ em, giáo viên đánh giá tích cực. Bộ sách cung cấp những kỹ năng xã hội và kiến thức căn bản về cảm xúc, giúp trẻ em nhận thức rõ ràng, đầy đủ. Phần nội dung dành cho trẻ em có câu chữ mạch lạc, sáng nghĩa và dùng tranh tả thực, không cách điệu. Phần dành cho phụ huynh, giáo viên… bao gồm các chỉ dẫn đọc sách cụ thể, một số hoạt động thực hành dễ áp dụng…  “Cả trẻ em và người lớn đều sẽ yêu thương những cuốn sách dịu dàng đầy sức mạnh này.”

  - Tiến sĩ Stephen R. Covey, tác giả cuốn sách kỹ năng 7 thói quen để thành đạt  “Khuyến khích trẻ em không gì bằng để trẻ xem xét lại hành vi của chính mình.”

  - Booklist, trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ  “Vô cùng cần thiết… Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm giáo dục trong cuốn sách này.
Lên đầu trang Hỗ trợ