Sách bán chạy

 1. 1
  Exploring Grammar: Step By Step - Book 1 (Age 7 – 8)
  Giá: 0 ₫
  Đây là bộ sách bài tập ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều cấp độ dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi. Sách được biên soạn theo cấu trúc chặt chẽ và dễ hiểu, kết hợp từ vựng với kiến thức ngữ pháp phong phú cùng các bài tập được phân loại. Mục tiêu của bộ sách là giúp các em rèn luyện và phát triển những kỹ năn ngôn ngữ qua từng cấp độ.

  Mẹo ngữ pháp :

  Giải thích một cách rõ ràng và súc tích điểm ngữ pháp được nhấn mạnh trong bài học
  Bài tập ngữ pháp
  Các bài tập đa dạng được biên soạn công phu cùng đáp án để học sinh tự đánh giá
  Lỗi thường gặp
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp liên quan đến điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học
  Những đặc điểm chính:

  Các mẹo ngữ pháp rõ ràng và súc tích
  Các bài tập được phân loại kỹ lưỡng
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp
  Hình ảnh và tranh minh họa được in màu
  Các bài thơ được minh họa bắt mắt
 2. 2
  Exploring Grammar: Step By Step - Book 2 (Age 9 – 10)
  Giá: 0 ₫
  Đây là bộ sách bài tập ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều cấp độ dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi. Sách được biên soạn theo cấu trúc chặt chẽ và dễ hiểu, kết hợp từ vựng với kiến thức ngữ pháp phong phú cùng các bài tập được phân loại. Mục tiêu của bộ sách là giúp các em rèn luyện và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ qua từng cấp độ.

  Mẹo ngữ pháp
  Giải thích một cách rõ ràng và súc tích điểm ngữ pháp được nhấn mạnh trong bài học

  Bài tập ngữ pháp
  Các bài tập đa dạng được biên soạn công phu cùng đáp án để học sinh tự đánh giá

  Lỗi thường gặp
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp liên quan đến điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học

  Những đặc điểm chính

  Các mẹo ngữ pháp rõ ràng và súc tích
  Các bài tập được phân loại kỹ lưỡng
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp
  Hình ảnh và tranh minh họa được in màu
  Các bài thơ được minh họa bắt mắt
 3. 3
  Exploring Grammar: Step By Step - Book 3 (Age 11)
  Giá: 0 ₫
  Đây là bộ sách bài tập ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều cấp độ dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi. Sách được biên soạn theo cấu trúc chặt chẽ và dễ hiểu, kết hợp từ vựng với kiến thức ngữ pháp phong phú cùng các bài tập được phân loại. Mục tiêu của bộ sách là giúp các em rèn luyện và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ qua từng cấp độ.

  Mẹo ngữ pháp
  Giải thích một cách rõ ràng và súc tích điểm ngữ pháp được nhấn mạnh trong bài học

  Bài tập ngữ pháp
  Các bài tập đa dạng được biên soạn công phu cùng đáp án để học sinh tự đánh giá

  Lỗi thường gặp
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp liên quan đến điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học

  Những đặc điểm chính

  Các mẹo ngữ pháp rõ ràng và súc tích
  Các bài tập được phân loại kỹ lưỡng
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp
  Hình ảnh và tranh minh họa được in màu
  Các bài thơ được minh họa bắt mắt
 4. 4
  Exploring Grammar: Step By Step - Book 4 (Age 12)
  Giá: 0 ₫
  Đây là bộ sách bài tập ngữ pháp tiếng Anh gồm nhiều cấp độ dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi. Sách được biên soạn theo cấu trúc chặt chẽ và dễ hiểu, kết hợp từ vựng với kiến thức ngữ pháp phong phú cùng các bài tập được phân loại. Mục tiêu của bộ sách là giúp các em rèn luyện và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ qua từng cấp độ.

  Mẹo ngữ pháp
  Giải thích một cách rõ ràng và súc tích điểm ngữ pháp được nhấn mạnh trong bài học

  Bài tập ngữ pháp
  Các bài tập đa dạng được biên soạn công phu cùng đáp án để học sinh tự đánh giá

  Lỗi thường gặp
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp liên quan đến điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học

  Những đặc điểm chính

  Các mẹo ngữ pháp rõ ràng và súc tích
  Các bài tập được phân loại kỹ lưỡng
  Các ví dụ về những lỗi thường gặp
  Hình ảnh và tranh minh họa được in màu
  Các bài thơ được minh họa bắt mắt
Lên đầu trang Hỗ trợ