Sách bán chạy

 1. 1
  Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 1)
  Giá: 90.000 ₫
  Lịch triều hiến chương loại chí - có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy Chú dày công nghiên cứu, biên soạn trong 10 năm (1809-1819). Bộ sách được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta, là cả một kho tư liệu có giá trị khoa học cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội, không những phong phú về nội dung mà bộ sách còn được chính tác giả phân loại, hệ thống hóa theo phương pháp khoa học.
 2. 2
  Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 3)
  Giá: 125.000 ₫
  Lịch triều hiến chương loại chí - có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy Chú dày công nghiên cứu, biên soạn trong 10 năm (1809-1819). Bộ sách được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta, là cả một kho tư liệu có giá trị khoa học cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội
 3. 3
  Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 4)
  Giá: 113.000 ₫
  Lịch triều hiến chương loại chí - có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy Chú dày công nghiên cứu, biên soạn trong 10 năm (1809-1819). Bộ sách được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta,
 4. 4
  Cảo Thơm Trước Đèn - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Tập 5)
  Giá: 120.000 ₫
  Lịch triều hiến chương loại chí - có nghĩa là phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại, đã được học giả Phan Huy Chú dày công nghiên cứu, biên soạn trong 10 năm (1809-1819). Bộ sách được xem là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta
Lên đầu trang Hỗ trợ