Sách bán chạy

  1. 1
    Bậc Thầy Nuôi Dưỡng Tài Năng
    Giá: 95.000 ₫
    Tài năng là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại trong nhiều lĩnh vực ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh. Muốn phát triển và tạo ra nhà những lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, chúng ta cần phát hiện sớm và nuôi dưỡng những tài năng còn tiềm ẩn.
Lên đầu trang Hỗ trợ