Sách bán chạy

  1. 1
    Tranh Luận Để Thuyết Phục
    Giá: 69.000 ₫
    Thuyết phục, tác động, lôi kéo người khác là một kỹ năng quan trọng để thành công trong đời sống cũng như trong công việc. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không biết cách tranh luận hiệu quả. Nhiều người vẫn coi việc tranh luận là điều tệ hại cần tránh bằ
Lên đầu trang Hỗ trợ