Sách bán chạy

 1. 1
  Hộp Kèm Sách Tứ Thư Lãnh Đạo
  Giá: 599.000 ₫
  Hộp Kèm Sách Tứ Thư Lãnh Đạo Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở thành nhà lãnh đ
 2. 2
  Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn
  Giá: 119.000 ₫
  Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở thành nhà lãnh đạo, không phải tự nhiên mà có đư
 3. 3
  Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo
  Giá: 119.000 ₫
  Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở thành nhà lãnh đạo, không phải tự nhiên mà có đư
 4. 4
  Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị
  Giá: 119.000 ₫
  Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở thành nhà lãnh đạo, không phải tự nhiên mà có đư
 5. 5
  Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế
  Giá: 119.000 ₫
  Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, để trở thành nhà lãnh đạo, không phải tự nhiên mà có đư
Lên đầu trang Hỗ trợ