Sách bán chạy

  1. 1
    Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng
    Giá: 80.000 ₫
    Cẩm Nang Quản Trị Kho Hàng Bạn từng quản lý kho hàng, bạn có muốn: - Qui hoạch kho, sắp xếp kho sao cho hiệu quả kinh tế? - Làm sao kiểm kê được mỗi ngày trong 10 phút - Giải pháp nào đẩy được hàng "tồn kho" - Qui trình nhập - xuất kho một
Lên đầu trang Hỗ trợ