Đăng nhập và Tạo tài khoản

Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản đã có ở nhasachtienphong.com.vn hoặc đăng nhập thông qua Facebook. Trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản, quý khách có thể tạo tài khoản cho mình qua các bước sau:

a)    Di chuột vào mục Đăng nhập và nhấn chọn mục "Khách hàng mới? Tạo tài khoản", cửa sổ như bên dưới sẽ hiện ra;

b)    Quý khách bắt đầu nhập thông tin, địa chỉ email, mật khẩu tùy ý để đăng ký tài khoản;

c)    Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, quý khách chọn Tạo tài khoản mới.

 

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản của mình ngay và tiến hành mua hàng.

Lên đầu trang Hỗ trợ