Mạng lưới Danh sách

Set Descending Direction
 1. Bút máy Schneider Easy Blue - 162083
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 2. Bút máy Schneider Easy Red 162082-84
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 3. Bút máy Schneider Voice Green - 160014
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 4. Bút máy Schneider Voice Pink - 160019
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 5. Bút máy Schneider Voyage Black - 161101
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 6. Bút máy Schneider Voyage Red - 161102
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 7. Bút máy Schneider Zippi Blue - 168923
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 8. Bút máy Schneider Zippi Green - 168924
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
 9. Bút máy Schneider Zippi Pink - 168923
  Giá: 89.000 ₫
  Giá: 89.000 ₫
  Bút viết mực của hãng Schneider, Đức. Sản xuất tại Đức. Bút ngòi nhỏ F, dùng mực ống, không chảy mực ở ngòi bút, không gây bẩn tay người viết. Bút có 1 ống mực. Dùng thuận tiện cho cả người thuận tay phải và người thuận tay trái.
  Hướng dẫn sử dụng:
  Trong thân bút vặn ra có 1 ống mực rời, chưa được cắm vào bút. Lấy ống mực ra, cắm đầu nhỏ vào phần dưới của đầu bút. Ấn mạnh để ống mực thủng ra và cố định vào phần đầu bút. Cầm bút theo tư thế viết khoảng 5 giây, hoặc vẩy nhẹ bút để mực xuống, sau đó có thể bắt đầu sử dụng bình thường. Ban đầu bút có sẵn 1 ống mực màu xanh của nhà sản xuất.
  Xem thêm chi tiết
Lên đầu trang Hỗ trợ